Skip to main content
TR EN

Dünya'da ve Türkiye'de Anayasa Değişiklikleri Çalışması

 

Değerli dostlarımız,

 

16 Nisan 2024, Salı günü 10:30-12:30 saatleri arasında gerçekleşecek Dünya'da ve Türkiye'de Anayasa Değişiklikleri Çalışması ve Kitap Tanıtımı etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

 

 

Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa değişiklikleri - Karşılaştırmalı Bir İnceleme isimli kitapta, farklı siyasal ve yönetsel sistemlere sahip olan on ülkede anayasa değişikliklerine ilişkin kurallar, usuller ve süreçler incelenmektedir. Birinci bölümde, modern yazılı anayasacılığın ilk örneklerinden olan Amerika Birleşik Devletleri’nde federalizm, katı güçler ayrılığı ile denge ve denetleme gibi temel ilkeler bağlamında sürdürülebilir bir demokrasi için üzerinde uzlaşılan bir anayasada yapılan değişiklikler irdelenmektedir. Anayasa değişikliklerinin birey olarak vatandaşların hak ve özgürlüklerini aşındırmaması düşüncesiyle az sayıda tutulmasına karşılık, farklı toplumsal konular çerçevesinde gerek Kongrenin iki kamarası gerekse Yüce Mahkeme tarafından anayasa sürekli olarak yorumlanmıştır. Ersin Kalaycıoğlu, ABD örneğinde liberal demokrasinin yaşayabilmesi amacıyla seçmen, siyasal partiler, sivil toplum ve medya gibi toplumsal ve siyasal aktörlerin desteğinin koşul olduğunu öz ve açık bir biçimde vurgulamaktadır.

 

Kişiye özel bir davettir. Lütfen katılımınızı 15 Nisan Pazartesi gününden önce teyit ediniz.

 

Program


10:30–12:00 Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri - Karşılaştırmalı Bir İnceleme kitabı hakkında

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Erkan Duymaz, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Pınar Dikmen Oğur, Marmara Üniversitesi

 

12:00–12:30 Soru & Cevap

 

 

İstanbul Politikalar Merkezi

Daha fazla bilgi için:

http://ipc.sabanciuniv.edu/tr
http://twitter.com/ipc_ipm
http://www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter

https://www.instagram.com/ipc_ipm/

 

 

 

Daha fazla email almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.