Facebook
DİNLE

Yaz Özel Öğrenci - IT, DA, ETM, CYSEC Tezsiz Programlar

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

Özel öğrenci başvurusu yapabilmek için, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir.

Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

1. Başvuru Formu:

Kişisel bilgiler ile almak istenilen ders bilgilerinin belirtilip fotoğrafın eklendiği ve başvuruda bulunulan ders(ler)in bulunduğu online başvuru formu.

Başvuru formunu doldurmadan önce derslerin öğretim üyelerinden (lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatöründen) onay alınması gerekir. İlgili öğretim üyelerine, ekte öğrencinin üniversitesinden almış olduğu transkript yer alacak şekilde email gönderilerek onay istenmelidir. Öğretim üyelerinin onay emailleri başvuru formuna eklenmelidir.

Özel öğrenci başvuru formu

2. Transkript:

Kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript.

3. Kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı: Alınacak dersler için, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belge.

4. Başvuru ücreti: Başvuru ücreti ilgili dönem için bir kez ödenir ve iadesi yoktur. Başvuru ücreti önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

5. Yabancı Dil Belgesi:

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adayların başvurusu için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.*

(*) Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

6. Öğrenci Belgesi:

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Sabancı Üniversitesi’nde açılan dersleri aşağıdaki link üzerinden görebilirsiniz.

Ders programı. (Yaz Dönemi dersleri önümüzdeki günlerde ilan edilecektir)

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba)

Önümüzdeki günlerde ilan edilecektir

Ders başına ücret (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba)

Önümüzdeki günlerde ilan edilecektir

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu"nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemi İçin Önemli Tarihler

IT, DA, ETM, CYSEC

Son Başvuru Tarihi

20 Mayıs 2022

Ücret Ödeme Son Günü

20 Mayıs 2022

Kayıt Tarihleri

20 Mayıs 2022

Derslerin Başlaması

21 Mayıs 2021

Derslerin Sona Ermesi

3 Eylül 2022

Dönem Sonu Sınavları

5-6 Eylül 2022

Ders Kayıtları:

Başvurusu kabul edilen, ders kayıt ücretlerini ödemiş ve kayıt için gerekli olan evrakları eksiksiz olarak teslim etmiş olan özel öğrencilerin ders kayıtları, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılacaktır.

Ders programında meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle, birden fazla derse kayıt olan öğrencilerin, ders saatlerinde çakışma olabilir. Bu durumda öğrenci derslerden birinin, başka bir ders ile değiştirilmesini isteyebilir veya ders kaydını iptal ettirme talebinde bulunabilir. Sadece ders saatleri çakıştığından dolayı ders kayıt iptali isteyen öğrenciye, ders başına ödediği ücret Üniversite tarafından iade edilir.

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 64
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu