Facebook
DİNLE

Yaz Özel Öğrenci - IT, DA, ETM, CYSEC Tezsiz Programlar

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

Özel öğrenci başvurusu yapabilmek için, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak gerekir. Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

1. Başvuru Formu:

Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığı başvuru formu.

Özel öğrenci başvuru formu

2. Transkript:

Kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript.

3. Kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı: Alınacak dersler için, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belge.

4. Dekont:

Özel öğrenci başvuru ücretinin (200 TL), Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba ödendiğini gösteren isminizin de belirtildiği banka dekontu.

Başvuru ücreti bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

5. Yabancı Dil Belgesi:

  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış,programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.* Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

6. Öğrenci Belgesi:

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba)

200 TL

Ders başına ücret (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba)

7000 TL*

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu"nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Ödemeler

Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesi aracılığıyla Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı (IBAN: TR07 0004 6007 1388 8000 0487 54) hesaba öğrenim ücreti peşin olarak ödenir. Ödeme sırasında size kolaylık sağlamak amacıyla aşağıdaki formu indirebilirsiniz:

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi İçin Önemli Tarihler

IT, DA, ETM, CYSEC

Son Başvuru Tarihi

22 Mayıs 2020

Ücret Ödeme Son Günü

5 Haziran 2020

Kayıt Tarihleri

4-5 Haziran 2020

Derslerin Başlaması

06 Haziran 2020

Derslerin Sona Ermesi

19 Eylül 2020

Dönem Sonu Sınavları

21-24 Eylül 2020

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 64
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu