Facebook
 • Anasayfa
 • Yan Dal Programları Detaylı Bilgi
DİNLE

Yan Dal Programları Detaylı Bilgi

Üniversitemizde öğrenmeye meraklı, başarılı lisans öğrencileri için, Fakülteler tarafından lisans diploma programlarında sunulmayan alanlarda da bilgi sahibi olabilmeleri için aşağıdaki Yan Dal Programları sunulmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Enerji
 • Fizik
 • Matematik
 • Kimya

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 • Felsefe
 • Sanat Kuramı ve Eleştirisi
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Karar ve Davranış
 • Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

Yönetim Bilimleri Fakültesi

 • Finans
 • Girişimcilik
 • İş Analitiği

Psikoloji Yan Dal Programı, 2019-2020 akademik yılı itibarıyla kapatılmış olup; daha önce bu programa kayıt olmuş öğrencilerin kayıtları korunacaktır ancak 2019-2020 akademik yılı öncesinde üniversiteye kayıt olmuş olup, bu programa yeni başvuru yapmayı planlayan öğrencilerin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile görüşmeleri gerekmektedir.

Yan Dal Programlarına Başvuru:

Yan Dal programlarından birine kayıt olmak isteyen ve aşağıda yer alan koşulları sağlayanöğrenciler; Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde, Yan Dal programının bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na, ıslak imzalı bir dilekçe ve transkriptleri (resmi transkript verilmesi zorunlu değildir) ile birlikte başvurabilirler.

Akademik Takvim’de; Güz dönemi içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular, takip eden Bahar dönemi için; Bahar ve Yaz dönemleri içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular ise takip eden Akademik yılın Güz dönemi için değerlendirilir. Aşağıda yer alan başvuru koşullarının, değerlendirme yapılacak dönem için sağlanıyor olması gerekmektedir.

A-) “Fizik”, “Kimya”, “Matematik” ve “Sanat Kuramı ve Eleştirisi” Yan Dal programları için;

 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması gerekir (yaz dönemleri dahil
 • En geç sekizinci yarıyılın başına başvuru yapılabilir.
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

B-) “Felsefe”,, “Finans”, “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları”, “Karar ve Davranış”, “Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü” “Girişimcilik”, “İş Analitiği” ve “Enerji” Yan Dal Programları için;

 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması gerekir.(yaz dönemleri dahil)
 • Değerlendirmenin yapılacağı döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • En geç altıncı yarıyılın başına başvuru yapılabilir.
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

- Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

* GNO SÜ kredileri ile hesaplanır.

Yan Dal Programlarının dönemlik kontenjanları

Yan Dal Programlarına Devam ve Mezuniyet Koşulları:

- Yan dal programlarının mezuniyet yükümlülükleri için lütfen tıklayınız. (Link sadece Sabancı Üniversitesi mensuplarına açıktır)

Yan Dal Programı ile Çift Anadal Diploma Programına Kayıt:

Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler; aynı anda, Yan Dal Programı ile bir Çift Anadal Diploma Programına kayıt olabilirler.

Aynı anda birden fazla Yan Dal Programına Kayıt:

Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, aynı anda birden fazla Yan Dal Programına kayıt olabilirler.