Facebook
  • Anasayfa
  • Akademik
  • Fakülteler ve Programlar
  • Üniversiteye Başlangıç
DİNLE

Üniversiteye Başlangıç

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Üniversite Giriş Sınavı sonucuna göre tercihlerini bölüm değil, fakülte bazında yapar ve öğrenimlerine Temel Geliştirme Programı ile başlar.

Sabancı Üniversitesine giriş yapılmış Fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Öğrencilerimiz, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 11 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Yönetim Bilimleri Programları arasında geçiş özgürlüğüne sahiptirler. Giriş yapmış oldukları Fakülteden başka bir Fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

Öğrenim sistemimizin çekirdeğini oluşturan Temel Geliştirme Programı ile farklı altyapılarla gelen öğrencilerin eşit düzeye gelmesi ve alınan dersler ışığında bölüm seçimlerinin daha bilinçli yapılması hedeflenir.

Eğitim sistemimizin ayırt edici unsurlarından biri olan Temel Geliştirme Programı iki eğitici basamaktan oluşur:

  • Öğrencilerimizin İngilizce seviyesini ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik Temel Geliştirme Yılı (TGY),
  • Öğrencilerimizin farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını tanıma fırsatı elde etmesine ve yeni bakış açıları geliştirmesine olanak sağlayan Üniversite Dersleri.

Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi)
Temel Geliştirme Programı