Ana içeriğe atla
TR EN

Siyaset Bilimi

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Lisansüstü Programı yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) düzeyinde entegre bir eğitim ile öğrencileri Siyaset Bilimi'nin üç ana alanında (Karşılaştırmalı Siyasal Çözümleme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Kuramı) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu üç ana alanın yanı sıra Türkiye Siyaseti, Orta Doğu ve Avrupa Siyaseti, Formel Modelleme, Siyasa Analizi ve Siyasal Düşünce alt alanlarında yoğunlaşma olanağı sağlanmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere MA derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise MA derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Entegre bir yüksek lisans programında olmanın bir sonucu olarak lisansüstü programına MA derecesi almak üzere gelmiş öğrenciler doktora programına geçebilirler. Bu konudaki kararı program üyelerinden oluşan bir komite; (a) öğrencinin "doktoraya geçiş" sınavındaki başarısını ve (b) öğrencinin zorunlu ve alan derslerindeki performansını göz önünde bulundurarak verir.

Doktoraya Geçiş Sınavı:

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilim doktora programına girmek / devam etmek isteyen herkes akademik yıl boyunca iki defa verilen "geçiş" sınavını almak ve tek defada geçmek zorundadır. Bu sınavın amacı potansiyel doktora adaylarının siyaset bilimi alanındaki temel metotlar ve tartışmalar hakkında anlamlı ve tutarlı bilimsel yazı yazma yetilerini değerlendirmektir. Bu sınav ayrıca adaylara öğrenmiş oldukları siyaset bilim unsurlarını sentezleme ve kendi görüşlerini ifade etme imkanı sağlamayı amaçlar.

Geçiş sınavı anonim olarak yapılır ve okunur. Sınav sonuçları sınav komitesi tarafından topluca değerlendirilir.

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilim Lisansüstü programlarına başvuranlar kabul sınavına ve eğer davet edilmişlerse sınavdan sonra yapılan sözlü mülakata girmek zorundadırlar. Bu koşul yurtdışından yapılan başvurular için de geçerlidir. Yurt dışından yapılan başvurularda sınavın ve mülakatın zamanı konusunda esneklik sağlanabilir.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.