Facebook
DİNLE

Sayılarla İnsan Kaynakları

Akademik ve İdari Personel Profili

Haziran 2019 sonu itibarı ile Üniversitemizde 418 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bu sayının büyük bir bölümü tam zamanlı akademisyenlerden oluşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi'nin, bir "dünya üniversitesi" olma hedefini gerçekleştirmeye çalışırken, "akademik insan kaynakları" bağlamında nasıl bir atılım yaptığı konusunda; tam zamanlı akademik kadronun genel bir profilini veren aşağıdaki tablodan çok anlamlı sonuçlara ulaşılabilir:

Tam Zamanlı Öğretim Üyelerimiz

Fakülte Öğretim
Üyesi Sayısı
Ortalama
Yaş
Ort. Doktora Sonrası
Akademik Deneyim (yıl)
Yurtdışı
Doktora
Son İşi
Yurtdışında Olanlar
Endüstri
Deneyimleri (yıl)
MDBF 103 46 16 71% 72% 4,2
SSBF 55 46 12 96% 58% 4,3
YBF 28 47 16 79% 57% 6,0
Toplam 186 46 15 82% 62% 4,8

Fakültelerimizdeki tam zamanlı öğretim üyelerimizin %82’si doktorasını yurtdışında yapmıştır.

Tam zamanlı toplam 186 öğretim üyemizin %10'u yabancı uyrukludur.

"Beyin göçü" dendiğinde genelde anlaşılan, ülkemizden Batı ülkelerine doğru göç iken, Sabancı Üniversitesi, bir "tersine beyin göçü" gerçekleştirmektedir. Öğretim elemanlarımızın %62’si yurtdışından Sabancı Üniversitesi'ne katılan Türk akademisyenleridir.

Öğretim üyelerimizin yaklaşık yarısı, akademik olmayan işlerde toplam ortalama 4,8 yıl çalışmışlardır. Bu ise, üniversitemize deneyim zenginliği katmaktadır.

Doktora sonrası akademik deneyim ortalamasının 15 yıl olması, deneyim sahibi ama aynı zamanda dinamik bir akademisyen profiline işaret eder.

Diller Okulu

"Diller Okulu"nda Üniversitemizde okumaya hak kazanmış öğrencinin, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda yeterli başarıyı gösterememesi durumunda devam etmek zorunda olduğu genel bir hazırlık programı okutulmakta ve aynı zamanda İngilizce dışında 10 ayrı dil öğretilmektedir.

Diller Okulu Sürekli Öğretim Görevlisi Anadilinde Ders Verenlerin Oranı Ortalama Eğitim Deneyimi (Yıl)
İngilizce 56 %25 21
Diğer Diller 1 %100 19

İdari Çalışanlar

İdari Personel Eğitim Durumu

Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
%20 %8 %49 %21 %2

İdari Personel Yaş Dağılımı

24-29 Yaş 30-39 Yaş 40-63 Yaş
%13 %52 %35