Facebook
  • Anasayfa
  • Sabancı Üniversitesi SAHA İstanbul kümelenmesine üyelik için ilk adımı attı.
DİNLE

Sabancı Üniversitesi SAHA İstanbul kümelenmesine üyelik için ilk adımı attı.

400’den fazla üye kuruluşa sahip bulunan SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermek, üyeleri arasında iş birliğini, dayanışmalarını, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamak üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir platformdur.

Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Outreach Ofisi ekibinin katılımı ile SAHA İstanbul koordinatörü Sayın İlhami Keleş ziyaret edilmiş, Sabancı Üniversitesi’nin SAHA’ya katılması için ilk adım atılmıştır. Görüşmede, merkezi İstanbul Teknopark’ta yer alan SAHA İstanbul ile üniversitemiz arasında ilişkilerin artarak sürmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Galeri