DİNLE

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Cem Güneri Rektör Yardımcısı

Cem Güneri, 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Matematik lisans dersleri, yan dal programı ve lisansüstü programlarının geliştirilmesinde, Üniversite’nin kurucu öğretim üyeleri ile birlikte aktif rol almıştır. Üniversite’ye katıldığından bu yana Matematik Programı Koordinatörlüğü, Temel Geliştirme Programı Danışma Kurulu üyeliği, Üniversite Eğitim Komitesi üyeliği gibi çeşitli idari pozisyonlarda ve kurullarda bulunmuştur. 2012-2018 yılları arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Fakülte Programları’nın akreditasyon süreçleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili sorumluluklar üstlenmiştir. Pek çok kez Sabancı Üniversitesi’nin her yıl verdiği Birinci Sınıf Dersleri ve Mezuniyet Sınıfı Eğitim Ödülleri’ne layık görülmüştür.

Cem Güneri, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini Louisiana State University’den Matematik alanında almıştır. Çalışma alanları, sonlu cisimler ve üzerlerinde tanımlı cebirsel eğriler, cebirsel kodlama teorisi ve bazı kriptolojik uygulamalar olarak özetlenebilir. Sabancı Üniversitesi’nde bu alanlardaki araştırma grubunun parçası olarak, ulusal ve uluslararası ortaklarla ve çeşitli projeler kapsamında çalışmalarını sürdürmüş, 5 doktora, 7 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir.

2010 yılından beri Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Türk Matematik Derneği, American Mathematical Society ve Society for Industrial and Applied Mathematics üyesidir.

Prof. Dr. Mehmet Yıldız Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Mehmet Yıldız, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak Ereğli'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bölüm birincisi olarak 1996 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde 2000 yılında tamamladı. 1996-2000 yılları arasında iki farklı şirkette Ar-Ge mühendisi, kaynak ve tahribatsız muayene mühendisliği alanlarında proje müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında Victoria Üniversitesinden (B.C, Kanada) hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve yarı iletken tek kristal büyütme alanları kapsamındaki çalışmaları ile doktora derecesini aldı. Dr. Yıldız, 2005-2007 yılları arasında aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2007 yılında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programında, öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dr. Yıldız Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin ve yine aynı merkezin endüstriyel iş birliği kolu olan SU-Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin kurulumlarına önderlik etmiştir. Şu an her iki merkezin kurucu direktörü olarak görevine devam etmektedir. Dr. Yıldız, Kordsa şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Entegre şirketinin AR-GE danışma kurulu üyesidir. Dr. Yıldız, Sabancı Üniversitesi İmalat Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programına kurucu öğretim üyesi olarak katkı sağlamıştır.

Dr. Yıldız’ın uzmanlık alanları ileri kompozit malzemeler, nano-kompozitler, yapısal sağlık izleme ve hesaplamalı mekanik konularını içermektedir. Dr. Yıldız yüksek etki faktörlü SCI kapsamındaki dergilerde 85’den fazla bilimsel yayın, 8 kitap bölümü, ve 135’in üzerinde konferans makele/bildiri hazırlamış ve sunmuştur. Ayrıca 28’in üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Dinle