Ana içeriğe atla
TR EN

Rektör Yardımcıları

Vice President
Prof. Dr. Cem GÜNERİ

Vice President

Prof. Dr. Cem Güneri, Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısıdır. 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Matematik lisans dersleri, yan dal programı ve lisansüstü programlarının geliştirilmesinde, Üniversite’nin kurucu öğretim üyeleri ile birlikte aktif rol almıştır. Üniversite’ye katıldığından bu yana Matematik Programı Koordinatörlüğü, Temel Geliştirme Programı Danışma Kurulu üyeliği, Üniversite Eğitim Komitesi üyeliği gibi çeşitli idari pozisyonlarda ve kurullarda bulunmuştur. 2012-2018 yılları arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Fakülte Programları’nın akreditasyon süreçleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili sorumluluklar üstlenmiştir. Pek çok kez Sabancı Üniversitesi’nin her yıl verdiği Birinci Sınıf Dersleri ve Mezuniyet Sınıfı Eğitim Ödülleri’ne layık görülmüştür.

Cem Güneri, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini Louisiana State University’den Matematik alanında almıştır. Çalışma alanları, sonlu cisimler ve üzerlerinde tanımlı cebirsel eğriler, cebirsel kodlama teorisi ve bazı kriptolojik uygulamalar olarak özetlenebilir. Sabancı Üniversitesi’nde bu alanlardaki araştırma grubunun parçası olarak, ulusal ve uluslararası ortaklarla ve çeşitli projeler kapsamında çalışmalarını sürdürmüş, 5 doktora, 7 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir.

2010-2018 yılları arasında Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Türk Matematik Derneği, American Mathematical Society ve Society for Industrial and Applied Mathematics üyesidir.

Vice President
Prof. Dr. Fuat KEYMAN

Vice President

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşeleri ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini paylaşmaktadır.

Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak); Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (2000)’in arasında bulunduğu 30’a yakın kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman ayrıca Journal of Democracy, Third World Quarterly, European Journal of Social Theory, Theory Culture & Society ve Review of International Political Economy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies’in de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Vice President
Prof. Dr. Mehmet YILDIZ

Vice President

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Mehmet Yıldız, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak Ereğli'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bölüm birincisi olarak 1996 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde 2000 yılında tamamladı. 1996-2000 yılları arasında iki farklı şirkette Ar-Ge mühendisi, kaynak ve tahribatsız muayene mühendisliği alanlarında proje müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında Victoria Üniversitesinden (B.C, Kanada) hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve yarı iletken tek kristal büyütme alanları kapsamındaki çalışmaları ile doktora derecesini aldı. Dr. Yıldız, 2005-2007 yılları arasında aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2007 yılında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programında, öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dr. Yıldız Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin ve yine aynı merkezin endüstriyel iş birliği kolu olan SU-Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin kurulumlarına önderlik etmiştir. Şu an her iki merkezin kurucu direktörü olarak görevine devam etmektedir. Dr. Yıldız, Kordsa şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Entegre şirketinin AR-GE danışma kurulu üyesidir. Dr. Yıldız, Sabancı Üniversitesi İmalat Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programına kurucu öğretim üyesi olarak katkı sağlamıştır.

Dr. Yıldız’ın uzmanlık alanları ileri kompozit malzemeler, nano-kompozitler, yapısal sağlık izleme ve hesaplamalı mekanik konularını içermektedir. Dr. Yıldız yüksek etki faktörlü SCI kapsamındaki dergilerde 85’den fazla bilimsel yayın, 8 kitap bölümü, ve 135’in üzerinde konferans makele/bildiri hazırlamış ve sunmuştur. Ayrıca 28’in üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiştir.