DİNLE

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Şirin TEKİNAY Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şirin Tekinay, 2017 yılının Mart ayına kadar Işık Üniversitesi'nde Rektör ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıllık bir kariyerden sonra 2008 yılında ülkemizin ilk Araştırma ve Teknoloji'den sorumlu Rektör Yardımcısı olarak dönmüştü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yaptı, 1997’de katıldığı New Jersey Institute of Technology'de 2003 yılında süresiz kadro kazanan (tenure) ve doçent olan Tekinay, 2005- 2009 yıllarında ABD Ulusal Bilim Kuruluşu'nda (National Science Foundation, NSF) Program Direktörlüğü yapmış, Haberleşme Programı'nın yanı sıra 750 M Dolar bütçeli, çok disiplinli bir yeni program kurmuş ve yönetmiştir. Doktora derecesini George Mason University'den, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden almıştır.

Dokuz patenti ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Mezun ettiği 6 doktora öğrencisi ve 30'a yakın yüksek lisans öğrencisi endüstride ve üniversitelerde pozisyonlara gelmiştir. Ağ bilimi, mobil ağlar, sensör ağları ve şehir problemleri ilgi alanlarındandır. Ülkemizin ilk FabLab'ini ve ilk Şehir Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı ile Yüksek Lisans Programı'nı kurmuştur.

Eğitim, öğretim ve araştırmada 5-boyutlu Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Mateimatik yaklaşımını (Science, Technology, Engineering, Arts, Math - STEAM) yaklaşımının, girişimciliğin, çoklu disiplinli çalışmaların, YapLab'larla yapıcı hareketin öncülerindendir.

Uluslararası arenada, Avrupa Mühendislik Dekanları Konseyi (European Engineering Deans Council - EEDC) üyesidir, Avrupa Bilim ve Teknoloji Komisyonu (EC) danışmanı ve hakemidir. Avrupa Mühendislik Eğitimi Forum'unun (Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs) ve Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi'nin (Global Engineering Deans Council - GEDC) seçimle görevlendirilmiş yönetim kurullarında üyedir. Ulusal çalışmaları arasında Beyaz Nokta Vakfı onursal üyeliği ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Prof. Dr. Cem Güneri Rektör Yardımcısı

Cem Güneri, 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Matematik lisans dersleri, yan dal programı ve lisansüstü programlarının geliştirilmesinde, Üniversite’nin kurucu öğretim üyeleri ile birlikte aktif rol almıştır. Üniversite’ye katıldığından bu yana Matematik Programı Koordinatörlüğü, Temel Geliştirme Programı Danışma Kurulu üyeliği, Üniversite Eğitim Komitesi üyeliği gibi çeşitli idari pozisyonlarda ve kurullarda bulunmuştur. 2012-2018 yılları arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Fakülte Programları’nın akreditasyon süreçleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili sorumluluklar üstlenmiştir. Pek çok kez Sabancı Üniversitesi’nin her yıl verdiği Birinci Sınıf Dersleri ve Mezuniyet Sınıfı Eğitim Ödülleri’ne layık görülmüştür.

Cem Güneri, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini Louisiana State University’den Matematik alanında almıştır. Çalışma alanları, sonlu cisimler ve üzerlerinde tanımlı cebirsel eğriler, cebirsel kodlama teorisi ve bazı kriptolojik uygulamalar olarak özetlenebilir. Sabancı Üniversitesi’nde bu alanlardaki araştırma grubunun parçası olarak, ulusal ve uluslararası ortaklarla ve çeşitli projeler kapsamında çalışmalarını sürdürmüş, 5 doktora, 7 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir.

2010 yılından beri Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Türk Matematik Derneği, American Mathematical Society ve Society for Industrial and Applied Mathematics üyesidir.

Dinle