Ana içeriğe atla
TR EN

Psikoloji

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Master of Science, MS) programı, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını inceleyen dinamik bir araştırmacı grubunu bir araya getirmektedir. Yüksek lisans programımızda uygulamalı araştırma deneyimine büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimiz, birinci dönemlerinden itibaren çeşitli alanlardaki araştırma projelerine katılıp, bu projelerde aktif rol alabilirler. Ayrıca, üniversite içerisindeki diğer programlarla ve fakültelerle olan bağlantılarımız ve işbirliklerimiz sayesinde öğrencilerimize birçok disiplinlerarası ve uygulamalı araştırmaya katılma fırsatı sunmaktayız. Yüksek lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz, yürüttükleri çalışmalardan bilimsel makaleler yayınlayarak ve bunları seminer ve konferanslarda sunarak bilimsel araştırma sürecine ilişkin deneyim kazanacaklardır. Temel hedefimiz öğrencilere sağlam bir yöntembilimi ve istatistik altyapısı sağlamak, eleştirel düşünce becerisini geliştirmek ve araştırma sürecinin her adımına özgü birikim ve yetkinlik kazandırmaktır.

Öğrencilerimiz, video ekipmanlı gözlem laboratuvarları, EEG'ler, çevrimiçi anket yazılımları, bilgisayar temelli deney odaları, göz izleme cihazları, geniş grup çalışma alanları, yüz elektromiyografi ve elektrodermal aktivite ölçüm araçları gibi son teknoloji ölçüm araçlarının bulunduğu modern araştırma olanaklarına erişme fırsatına sahip olacaklardır.

Sosyal Psikoloji alanı kişilerarası ilişkilere ve gruplararası süreçlere odaklanmaktadır. Öğrencilerimiz, hayatın erken evrelerindeki ebeveyn-çocuk ilişkileri ve dil gelişimi; yetişkinlik döneminde sosyal ve yakın ilişkilerin kurulması, yürütülmesi ve kaybedilmesi; aile dinamikleri; bağlanma; bellek ve sosyal ilişkiler arasındaki etkileşim; öz-düzenleme; kültür; gruplararası temas; ön yargı ve ayrımcılık; ve psikolojik esenlik gibi konularda araştıramalar yürüteceklerdir. Bunun yanında, öğrenciler, deneysel çalışmalar, doğal gözleme dayalı ve laboratuvar ortamında gerçekleşen davranışsal gözlem çalışmaları, kesitsel ve boylamsal çalışmalar ile günlük yaşantı değerlendirmeleri gibi birçok farklı yöntem aracılığıyla deneyim kazanabileceklerdir.

Bilişsel Psikoloji alanı öğrencilere bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarına ilişkin kuramlar, yöntemler ve uygulamalar hakkında kapsamlı bir temel sağlamaktadır. Öğrenciler, bellek; algısal örgütleme; dikkat; bilişsel kontrol; imgeleme; biyolojik hareket; dil; duygusal kontrol; deneysel psikopatoloji; görsel biliş ve sinirbilimi; insan-robot etkileşimi; ve yol kullanıcısı davranışı alanlarında uzman araştırmacılar ile birlikte çalışacaklardır. Derslerimizde, bilişsel bilimler alanındaki çağdaş konular ve eğilimler önemle vurgulanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz deneysel yöntem bilimi ve çokdeğişkenli veri analizi alanlarında sağlam bir altyapı edinebilecek; psikofizyoloji, davranışsal, gözlemsel ve performans bazlı ölçümler ile anketler, göz takip ölçümü ve EEG gibi alanlarda uzmanlaşabileceklerdir.