Ana içeriğe atla
TR EN
TLL 150 Osmalı Paleografyası
Bu ders Osmanlı paleografisinin temel hususiyetlerini öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Derse katılan öğrencilerin talik, rika ve divani gibi başta gelen Osmanlıca elyazı türlerini okuyabilmeleri ve böylelikle farklı türde Osmanlı kaynaklarını, özellikle de elyazması metinleri, belgeleri ve kaynakları analiz edebilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere birincil Osmanlı kaynaklarını (fermanlar, resmi evraklar, elyazması edebi eserler, kitabeler vb.) tanıtarak bu kaynakları kullanabilme yeteneği kazandırmak, bilhassa sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı yazma eser kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :