Ana içeriğe atla
TR EN
SPS 374 Küresel Çevre Sorunları
Bu ders, küresel çevre sorunlarına, interdisipliner doğa bilimleri ve sosyal bilimler perspektifiyle, bilimsel, ekonomik ve politik bakış açılarıyla yaklaşan bir giriş yapmayı hedeflemektedir. Bu ders, öğrencilerin, insan uygarlıklarının devasa etkisiyle, özellikle de ekonomik büyüme ve değişen üretim-tüketim biçimleri nedeniyle oluşan günümüz çevre meselelerinin tarihsel arka planını ve gelecekteki görünümünü anlamalarını ve tahlil etmelerini sağlayacak beceriyi kazanmalarını amaçlar. Ele alınacak konular arasında çevre kirliliği ve ekolojik ayak izi, ozon tabakasının incelmesi, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlar, hava kirliliği ve diğer çevre sağlığı konuları, kent çevresi sorunları, gıda ve su politikaları, plastik kirliliği ve okyanuslar bulunmaktadır. Derste sürdürülebilir bir gelecek için çözümler ve hareketlere dair, eko-inovasyon, yeşil ekonomi ve çevreci kampanyalar gibi örnek olgular da tartışılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -