Ana içeriğe atla
TR EN
SPS 322 Futbol, Milliyet ve Devlet
Futbol dünyada hemen herkesin ilgisini çeken bir olgu. Her ne kadar bu ders futbolun sosyal, kültürel, uluslararası ve tarihi konumunu incelemeyi amaçlasa da öncelikle futbolun nasıl bu kadar popüler olduğu ve her tür millet ve dinden insana hitap ettiğini anlamayı da amaçlamakta. Kadın-erkek, din, dil, ırk, millet ayrımı yapmaksızın futbolun bugün yaşamımızda oynadığı önemli yer yadsınamaz. Dünya da bugün birçok futbol ulusu ve kültürü birbiriyle çekişmekte. Bu açıdan baktığımızda futbolun yalnızca bir spor değil aynı zamanda sosyal bir olgu olduğunu rahatlıkla gözlemlemekteyiz. Futbolun vatanperverlik, ulus, milliyet, milliyetçilik ve devlet gibi kavramlarla yakından ilgili olduğu da açık. Bu dersin temel amacı sosyal bir olgu olarak furtbolun dünya çapında siyasal, sosyal ve kültürel etkilerini araştırmak. Sonuç olarak futbol gerek toplumları baskı altında tutmak, homjenleştirmek gerekse değişik alt-kimliklerin ortaya çıkmasına ön ayak olması açısından bugünün dünyası anlamamızı kolaylaştıran bir olgu olarak karşımıza çıkmakta.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -