Ana içeriğe atla
TR EN
SOC 201 Toplum Kuramı
Toplum nedir? Toplumları hangi güçler oluşturup birarada tutar? Toplumlar niçin ve nasıl gelişip değişir ya da değişemez? Bu sosyolojiye giriş dersi, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca ortaya atılmış belli başlı toplum teorilerini gözden geçiriyor: klasik teoriden başlayıp, Marx ve Weber'den geçerek, eleştirel teoriye; yorumsamacılığa ve yorumlayıcı geleneğe; psikanalize, strüktüralizme, post-strüktüralizme, sömürgelik-sonrası teoriye, feminist ve post-modernist teorilere kadar. Modernite sonrası toplumun incelenmesiyle ilgili bazı kilit sorunlar da şöyle sıralanıyor: bilgi ile iktidar ve "gösterme" arasındaki ilişki; tüketim, metalaşma ve elektronik mübadele biçimleri; yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi; ulus-ötesilik, küresel kentler ve melez kimlikler; yerellik bilgisi ve günlük hayatın metin ve performans olarak yorumlanması. Son yirmi yılda "büyük teori" ve makro- anlatıların gözden düşmesi, displinlerarasılık vurgusunu besledi. Ama disiplinlerarasılık açısından da, toplumsal teori temeli çok sağlam tutulmak zorunda.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :