Ana içeriğe atla
TR EN
PHYS 211 Modern Fizik
Özel görecelik kuramı. Kuantum mekaniğinin kuramsal temelleri ve tarihsel deneyler. Işığın kuantum kuramı, kara cisim ışınımı, fotoelektrik etkisi, Compton etkisi. Bohr atom modeli, Frank Hertz Experiment. De Broglie waves, dalga madde ikiliği, Heisenberg belirsizlik ilkesi. Schrödinger denklemi. Tünelleme olayı. Açısal momentumun kuantumlaması, elektron spini. Pauli dışlama ilkesi. İstatistiksel fiziğin temelleri, Maxwell Boltzman dağılımı, ayırdedilemezlik ve quantum istatistiği. Seçme konular: atomsal fizik, katı hal fiziği, komplex sistemler. Ders öğrencilerin gerçekleştirilmesinde ve analizinde etkin katılımı sağlanan gösteri deneyleri içerir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -