Ana içeriğe atla
TR EN
NS 201 Canlılar Dünyası
Bu dersin amacı öğrencilere geniş ve kapsamlı bir biyoloji temeli sağlamak, dolayısı ile onları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde biyolojiyle ilgili programlara hazırlamaktır. Derste hücre biyolojisine giriş, fizyoloji, genetic ile mikroorganizmalarda, hayvanlarda ve bitkilerde yapı ve işlev gibi konular anlatılacak; hayvanlarda ve insanlarda büyüme ve gelişme ayrıntılı olarak incelenecektir Bitki ve hayvan hastalıklarının evrimi ile biyoteknolojik uygulamalar da tanıtılacaktır. Bu ders modern biyolojiyle ilgili tüm ileri çalışmalara temel oluşturacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :