Ana içeriğe atla
TR EN
NS 102 Doğa ve Bilim II
Doğa ve Bilim dersleri, öğrencilere “bilimsel düşünme”yi öğrenme merakını ve isteğini aşılamayı ve aynı zamanda evren, doğa ve günlük yaşantımızla ilgili sorularla bağlantı kurarak bazı fiziksel kimyasal ve biyolojik bilimlerin temel kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. NS 102 dersi iki modülden oluşmaktadır. “(1) İklim değişikliğine insanlar mı neden oluyor?” ve “(2) Beynin işleyişini tam anlamıyla kavrayabilecek miyiz?” Bilimsel metodoloji ve fizik, kimya, biyoloji ile ilgili temel kavramlar, bu sorular çerçevesinde bütünleşik bir yaklaşımla tanıtılmaktadır. NS 102 dersini tamamlayan öğrenciler: 1. Farklı kavram ve bilgilerin entegrasyonu yoluyla eleştirel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini gösterir. 2. Bilimsel yasaları, hipotezi ve teoriyi ayırt eder ve bunları, gerçekleri kurgudan ayırmak için kullanır. 3. Nicel problemleri çözmek için matematiksel kavramları kullanır. 4. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerde bir veya daha fazla alanın terminolojisi, ana kavram ve teorileri hakkında temel bilgileri gösterir. 5. Bilim ve teknolojinin rolünü tanımlar ve genel olarak bilimsel kavramları ve gerçekleri topluma iletmek için beceriler geliştirir. 6. Günlük yaşam koşullarında bilinçli karar vermek için bilimsel yaklaşımı kullanırken profesyonel ve etik bir anlayışla hareket eder.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :