Ana içeriğe atla
TR EN
NS 101 Doğa ve Bilim I
Doğa ve Bilim dersleri, öğrencilere “bilimsel düşünme”yi öğrenme merakını ve isteğini aşılamayı ve aynı zamanda evren, doğa ve günlük yaşantımızla ilgili sorularla bağlantı kurarak, fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili bazı temel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. NS 101 dersi iki modülden oluşmaktadır. “(1) Evrende yalnız mıyız?” ve “(2) Antibiyotik direnci insanlık için büyük bir tehdit mi?” Bilimsel metodoloji ve fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili temel kavramlar, bu sorular çerçevesinde bütünleşik bir yaklaşımla tanıtılmaktadır. NS 101 dersini tamamlayan öğrencilerin aşağıda listelenen ders kazanımlarına ulaşmış olmaları beklenmektedir: 1. Farklı kavram ve bilgilerin entegrasyonu yoluyla eleştirel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini gösterme. 2. Bilimsel yasaları, hipotezi ve teoriyi ayırt edebilme ve bunları, gerçek ve kurguyu birbirinden ayırmak için kullanma. 3. Matematiksel kavramları kullanarak nicel problemleri çözebilme. 4. Fizik, kimya ve biyoloji bilimlerine ait bir veya daha fazla alanın terminolojisine hakim olma, ana kavram ve teorileri hakkında temel bilgilere sahip olma. 5. Bilim ve teknolojinin rolünü tanımlama ve genel olarak bilimsel kavramları ve gerçekleri topluma iletmek için beceriler geliştirme. 6. Günlük yaşam koşullarında bilinçli karar vermek için bilimsel yaklaşımı kullanırken profesyonel ve etik bir anlayışla hareket etme.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :