Ana içeriğe atla
TR EN
MGMT 405 Türkiye'de Yönetim Ortamı
Bu ders, disiplinlerarası bir yaklaşımla, Türkiye'nin toplumsal oluşumunda örgütsel ve yönetim yapılarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimini ve değişimini ele almaktadır. Ders kapsamında Türkiye'de toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkiler tarihsel gelişimi içerisinde mikro ve makro düzeylerde incelenmekte ve özellikle de devletin ve siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal politikaların oluşumundaki rolü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede sermayedarların işadamları örgütlerine, işçilerin sendikalara ve vasıflı çalışanların meslek örgütlerine yansıyan kollektif bilinç ve eylem tarzlarıyla bunlar arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır.Tüm bunların Türkiye'deki yönetim pratiği ve yöneticinin toplumsal konumu üzerindeki etkilerinin tartışılmasıyla ders sona ermektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -