Ana içeriğe atla
TR EN
MGMT 213 Afet Farkındalığı ve Yardım Yönetimi
Bu ders, afet yardımı yönetimi prensiplerini ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anlamayı amaçlar. Derste, afet yönetimiyle ilgili temel terimler ve kavramlar sunulurken, farklı afet türleri ve etkileri incelenir. Hazır müdahale, iyileştirme ve afet etkilerini azaltma stratejiler analiz ederek afet yönetiminin aşamaları ele alınır. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası yardım örgütleri, topluluklar/gönüllüler gibi paydaşların rolleri incelenir ve aralarındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulanır. Ayrıca, afet yanıtında lojistik ve kaynak yönetiminin yanı sıra risk değerlendirmesi ve kırılganlık analizi gibi diğer önemli konular da ele alınır. Etik ve yasal konular, paydaşlar arasında etkili iletişim ve koordinasyon, afet sonrası ekonomik yük, teknolojinin rolü ve afetlerin bireylerin ve toplum üzerindeki psikolojik etkileri gibi konular üzerinde durulur. Bu derste öğrenciler afet yönetiminde karşılaşılan çok yönlü zorlukları öğrenerek, afetleri anlamak ve etkili bir afet müdahalesi için gereken bilgileri kazanırlar.
SU Kredi : 2.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -