Ana içeriğe atla
TR EN
MAT 314 Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Bu dersin amacı başlangıç ve orta düzeydeki malzeme bilgisi ile çeşitli kristal katıların mekanik davranışları arasında bir köprü oluşturmaktır (Üçüncü ve son sınıf öğrencileri için yararlı olacaktır). Dersin içeriği mikroyapının malzemelerin mekanik davranışları üzerindeki etkilerini konu almaktadır. Bu bağlamda malzemelerin içyapısından ve yapısal hatalarından havacılıkta kullanılan alaşımlardan başlayıp yüksek toklukta seramiklere kadar yüksek performansa sahip malzemelerin üretiminde nasıl faydalanıldığını anlatılacaktır. Anlatılacaklar arasında gerilme-şekil değişimi ilişkileri, elastik ve plastik (kalıcı) şekil değişimi, dislokasyonlar dislokasyon etkileşimleri, şekil değiştirme sertleşmesi, atomik boşluklar, çökelti fazlarının latis hataları ile etkileşimi, polimerlerde camsı faz geçişleri, malzemelerde sürünme, gevrek ve tok kırılma ile alaşımlarda yorgunluğu da içeren gerçek uygulamaların tartışılması sayılabilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -