Ana içeriğe atla
TR EN
ITA 140 Orta Düzede İtalyanca II
Bu ders ITA 120 ve ITA 130 derslerinde işlenmiş olan konuların, becerilerin ve kalıpların hızlı bir tekrarını içerir. Öğrenciler daha karmaşık yazılı ve sözlü metinler, gazete ve dergi makaleleri, TV programları, film ve basit edebi metinler gibi materyalleri inceleyerek ve aynı zamanda standart günlük durumlar ile beklenmedik durumlarda gerekli olan iletişim, yorumlama ve anlama becerilerini geliştirerek orta bir düzeye getirirler. Öğrencilerden kendilerinin seçeceği ve uygun görülen bir konu üzerinde sözlü ve yazılı bir sunum yapmaları beklenir. Öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda, İtalyan kültürünün çeşitli yönleri üzerinde de durulur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :