Ana içeriğe atla
TR EN
IF 467 Karar, Psikoloji ve Beyin
İnsanların nasıl karar verdiği sorusunu, beyin bilimleri, psikoloji, yöneylem araştırması ve yönetim bilimleri gibi pek çok bilim alanı, kendi çerçevelerinin sağladığı araç, teknik ve yaklaşımlarla modellemiş, analiz etmiş ve anlamaya çalışmıştır. Yakın geçmişteki teknolojik ilerlemeler sonucunda beyin araştırmaları hız kazanmış, bununla birlikte de karar verme mekanizması ile ilgili farklı disiplinlerdeki teorik yapıların deneylenmesi ve sorgulanması mümkün olmuştur. Bu sayede, karar verme ile ilgili çalışmalar bilişsel ve davranışsal sinirbilim, bilişsel psikoloji, sosyal bilişim, ve nöroekonomi gibi çok disiplinli bilim dallarının özel ilgi alanına girmiştir. Önerilen bu ders kapsamında, ekonomi bilimi, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri ve yöneylem araştırmasının sağladığı matematiksel çerçeveler ve karar vermenin temel bileşenleri olan değer sistemi ve amaçlar, alternatifler, rastsallıklar ve tercihlerin, gerçekçi ve tutarlı bir şekilde nasıl modellenebileceği, beynin bilişsel ve fizyolojik mekanizmaları ile davranışsal sinirbilim kuramları gözetilerek ele alınacaktır. Bu bağlamda ders kapsamında, karar problemleri ve öğrenmenin modellenmesine yönelik matematiksel yaklaşım ve teknikler (ör: karar ağaçları, oyun kuramı, matematiksel programlama, rastsallığın modellenmesi ve Bayes kuramı, Bayes öğrenmesi, tercihlerin modellenmesi ve vNM fayda kuramı, entropi, karar ağaçları öğrenmesi ve yapay sinir ağları) ele alınacaktır. Bunların yanı sıra araştırma kapsamı ve miktarı gün geçtikçe çoğalan nöroekonomi, davranışsal ekonomi ve davranışsal sinirbilim kapsamındaki araştırma sonuçları (ör: beklenti kuramı, koşullanma kuramı , ödül ve ceza, yargı ve karar vermede beklenti, deneyim ve erteleme) üzerinde durulacak; tercih, davranış ve karar vermenin (sosyal ya da bireysel) sinir sistemindeki işlevlenme aşamaları ve mekanizmaları (ör: beyinde ödül algısı, öğrenme türleri, dikkat, hafıza, inanç sistemleri gibi kavramların motor süreçlerle etkileşimi, güven, işbirliği, alturizm, sosyal davranış) nöroetolojik bir bakış ile de desteklenerek ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -