Ana içeriğe atla
TR EN
IF 333 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik
Bu derste, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramlarının her birisinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan yaklaşım, yöntem ve araçlar birlikte ele alınacak ve ortak bir çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Ders, dönem içerisinde her öğrencinin bir girişimcilik projesi çerçevesinde fiilen bu yaklaşım, yöntem ve araçları kullanabileceği bir şekilde işlenecektir. Öğrenciler beşeri yaratım süreçlerinin nasıl organize olduğunu ve bu süreçlerin altında yatan beyin mekanizmalarının neler olduğunu öğreneceklerdir. Bu kapsamda ele alınacak konulardan bazıları, yaratıcılıkta bireysel farklılıklar, takım yaratıcılığı, görsel imgeleme ve yaratıcılık, uzmanlık ve yaratıcılık, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılık ve problem çözme, zeka ve duygusal zeka, yaratıcılığın beyin temeli, vb. Bu derste ayrıca kantitatif ve kalitatif yaklaşım, yöntem ve araçlar (ör: veri görselleştirilmesi ve veri analizi, odak grupları, yapılandırılmış mülakatlar, delphi metodu, beyin fırtınası, zihinsel haritalandırma, kano analizi, balık kılçığı analizi vb.) yoluyla öğrencilerin dönem boyunca ve / veya kendi projeleri için ortaya koydukları problemlerin ve geliştirdikleri yaratıcı çözüm alternatiflerinin araştırılmasına, test edilmesine ve farklı çözüm önerileri arasında karar verme yeteneklerinin kazandırılmasına odaklanılacaktır. Derste yeni fikir ve ürünlerin hayata geçirilmesi bağlamında hedef müşteri ve kullanıcıların tanımlanması iş modellemesi, takımların oluşturulması, liderlik, kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklara ulaşılması ve fikrin kaynak sağlayan kişi ve kurumlara etkili sunumu, anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar da ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -