Ana içeriğe atla
TR EN
HIST 439 Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyanlar
Bu dersin konusu, büyük çoğunluğunu Rum adı verilen Ortodoks Yunanlıların oluşturduğu Anadolu ve Balkan Hıristiyanlarının Osmanlı yönetimindeki durumu ve tarihidir. Girişte, gayrimüslimlerin historiyografisinin (zımmî ya da millet gibi) bazı temel kavramları ile tarihçilerin Osmanlı yönetimindeki Hıristiyan varlığına değişik yaklaşımları gözden geçirilecek; ardından, Ortodoks Hıristiyan inanışı ve Yunan diliyle çok içiçe bir devlet olan Bizans’ın yokolmasının, Osmanlı İmparatorluğu’na özümsenen Ortodoks nüfus ve kurumları için ne anlama geldiği sorgulanacaktır. Osmanlı toplumsal, ekonomik ve idarî yapıları Hıristiyanları nasıl etkiliyor ve onlar, bu emperyal çerçevenin üretimi ve yeniden-üretimine nasıl katılıyorlardı ? Derste işlenecek diğer bazı konular arasında, cemaat hayatı ve kurumları, Osmanlı yönetimi ve imparatorluk ağlarında Hıristiyanların yeri, Fenerliler, Yunan burjuvazisinin yükselişi, Yunan ulus-devletinin doğuşu, eğitim ve Hıristiyanların Osmanlı kentsel mekânı ile mimarisine katkısı da yer almaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -