Ana içeriğe atla
TR EN
HART 434 Ortaçağ Akdenizinin Sanat ve Mimarlık Tarihi
Bu ders Akdeniz havzasının Ortaçağdaki (3. - 13. yüzyıllar arasındaki) sanat ve mimarisini karşılaştırmalı bir yaklaşımla gözden geçiriyor. Ortaçağ sanat ve mimarlık tarihi zaman, üslûp ve coğrafya ölçütlerindan hareketle (Geç Antik, Erken Hristiyan, İslâmî, Romanesk, Gotik, Yahudi gibi) bazı geleneksel kompartımanlara ayrıla gelmiştir. Bu dersin bir amacı, geniş anlamıyla Akdeniz havzasının bütününe eğilip, yukarıdaki tasnifi geçersiz kılan süreklilik, etkileşim, bağlantı veya çatışmalara işaret etmek yoluyla, bu tür kategorileri sorgulamaktır. Dersin bir diğer amacı ise sanat ve mimarlık tarihi alanının alışılmış uygulamasının dışına çıkıp, yalnızca biçime odaklanmak yerine sanat ve mimarinin üretildiği koşulların karşılaştırılabilirliği üzerinde durmaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -