Ana içeriğe atla
TR EN
FIN 406 Davranışsal Finans
Davranışsal finans davranışsal ekonominin bir alt dalı olarak kişilerin finansal karar alma mekanizmalarının psikolojik, bilişsel ve kültürel faktörlerden nasıl etkilendiğini incelemektedir. Klasik finans teorisinde piyasa oyuncuları tamamen rasyonel görülmektedir ve oyuncular attıkları her adımda faydalarını maksimize etme cabasındadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, klasik teoride piyasaların etkin olduğu ve piyasalardaki fiyatların eldeki tüm verilerin bir sonucu olduğu kabulü vardır. Diğer taraftan, birçok çalışma bizlere piyasalarda anomalilerin görüldüğünü ve bu anomalilerin etkin piyasalar ve rasyonel piyasa oyuncularının varlığı ile açıklanamayacağını göstermiştir. Davranışsal finans, psikoloji ve finans teorisinin kavramlarını ve araçlarını kullanarak daha önce açıklamakta zorlandığımız anomalileri ve yatırımcı önyargılarını açıklamayı hedeflemektedir. Bu ders finansal karar alma mekanizelerinin nasıl çalıştığına dair olan bilgimizi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için klasik finans teorisinden farklı olarak piyasadaki oyuncuların irrasyonel kararlar almasına da imkan sağlayan bir piyasa yapısı temel alınmıştır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -