Ana içeriğe atla
TR EN
CHEM 421 Temiz Kömür Teknolojisi
Bu ders lisans öğrencilerine kömür bilimi ve temiz kömür teknolojisini öğretmek için sunulmaktadır. Dersin kapsamı içinde, kömürlerin oluşumu, yapısı, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin temizlenmesi ve kullanıma hazırlanması, kömürlerin temiz katı, sıvı ve gaz ürünlere dönüştürülmesi ve yakma teknolojileri incelenecektir. Küresel olarak üretilen elektriğin %42 si kömür kullanan elektrik santrallarında elde edilmektedir ancak bunlar ne yazık ki küresel karbon dioksit (CO2) salımına %28 oranında da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kömüre dayalı enerji üretim teknolojilerinin çok büyük bir değişiklik geçirmesi ve bunların temiz kömür teknolojileri haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Dersin temel amaçlarından birisi, katı yakıtlardan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha temiz enerji üretiminin öğretilmesidir. Bu amaç için temiz kömür teknolojileri ve karbon emisyon yönetimi konuları işlencektir. Bu derste özellikle kömürlerin kullanımı sırasında havanın, suyun ve toprağın kirletilmediği ve verimli kimyasal ve ısıl dönüşüm süreçleri anlatılacaktır. Bu bağlamda katı fosil yakıtlar ve yenilenebilir yakıtların, çevre dostu, sürdürülebilir ve yüksek verimlilikte elektrik santrallarında beraberce kullanımları konuları da anlatılacaktır.<br/> Derste anlatılacak konular şunlardır:<br/> • Kömürlerin oluşumu, yapısı ve petrografisi<br/> • Kömür analizleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin sınıflandırılması<br/> • Temiz kömür teknolojileri<br/> • Karbonizasyon, sıvılaştırma ve gazlaştırma süreçleri<br/> • Yanma süreçlerinde kütle ve enerji denklikleri<br/> • Yanma süreçleri ve kömüre dayalı elektrik santraları<br/> • Kömürlerin yenilenebilir yakıtlarla beraber yakılması<br/> • Atmosferik kirlenme<br/> • Karbon dioksit tutulması ve ayırılması<br/>
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -