Ana içeriğe atla
TR EN
CHEM 301 İnorganik Kimya
Atomun temel parçaları, dalga mekaniğine giriş, atomic orbitaller, çok elektronlu atomlar, peryodik tablo, iyonizasyon enerjileri ve electron ilgileri, bağ modelleri, değerlik bağı teorisi, moleküler orbital teorisi, elektronegativite değerleri, moleküler şekil, metalik ve iyonik katıların yapısı ve enerjileri, kürelerin istiflenmesi, alaşımlar ve metallerarası bileşikler, metaller ve yarıiletkenlerde kimyasal bağlar, iyonik örgüler, örgü enerjisi, koordinasyon kompleksleri, d-bloku metal komplekslerinde kimyasal bağ, kristal alan teorisi, ligand alan teorisi, elektronik spektrumlar, manyetik özellikler, d-blok elementlerinin organometalik bileşikleri, homojen ve heterojen kataliz, katı hal kimyasının bazı özellikleri, yaşamdaki eser deneyleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :