DİNLE

Projeler

Türler

Tarihler

 to 

1999-2019

  Development of a Microfluidic Microbial Ecology Device and Mathematical Model to Study Antibiotic Response of Individual Cells, Director: Volpe, Giovanni , Co-director: Kosar, Ali , Researchers: Elitaş, Meltem , Advisor: Ackermann, Martin , Starting Date: January 2019, Duration:24 month(s)
  Poliomino ideallerinin cebirsel ve homolojik özellikleri/ Algebraic and homological properties of polyomino ideals, Director: Qureshi, Ayesha Asloob , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  The development of novel graphene foam electrode supported nonnoble bimetal (Fe, Ni) sulfur chalcogenide catalysts for hydrogen evolution reaction, Director: Yürüm, Alp , Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye and Yarar Kaplan, Begüm , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne Dönüştürülmesi , Director: Ekici, Sinan , Researchers: Kutlu, Özlem and Ghorbani, Morteza , Advisor: Koşar, Ali and Gözüaçık, Devrim , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  Theory and applications of tensor product spaces in Galois geometry, Director: Lavrauw, Michel , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve ISM Bandı İşaretleri Kullanılarak Kapalı Alanlarda Konumlandırma Sisteminin Geliştirilmesi, Director: Tekin, İbrahim , Researchers: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Kompozit yapıların üç boyutlu gerilme, burkulma ve dinamik davranışının yüksek doğruluklu ve hesaplamalı olarak verimli tahmini için yeni bir spektral modelleme yaklaşımının geliştirilmesi ve kompozit yapı tasarımı eniyilemesi, Director: Bediz, Bekir , Researchers: Kaya, Kamer , Advisor: Papila, Melih , Starting Date: November 2018, Duration:34 month(s)
  New Models and Efficient Solution Methods for the Electric Vehicle Routing Problem (Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Yeni Modeller ve Etkin Çözüm Yöntemleri), Director: Çatay, Bülent , Researchers: Taş Küten, Duygu , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Kanade-Russell Sanılarının İspatlanması, Director: Kurşungöz, Kağan , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Stokastik Kähler Geometrisi ve Rassal Holomorf Kesitler, Director: Bayraktar, Turgay , Starting Date: November 2018, Duration:36 month(s)
  Dolaşımdaki Tümör Hücrelerinin Etkin Ayrıştırılmasna Yönelik Hibrit Yapıda Bir Biyosensör Çipi Geliştirilmesi, Director: Şişman, Alper , Researchers: Koşar, Ali , Starting Date: November 2018, Duration:14 month(s)
  Development of a numerical method for the calculation of residual stresses using crystal plasticity finite element method for metal forming processes and its automotive application, Director: Demir, Eralp , Co-director: Büyük, Murat , Starting Date: November 2018, Duration:30 month(s)
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Soya Katkılı Yemlerde Tanısı İçin Biyosensör Geliştirilmesi, Director: Elitaş, Meltem , Researchers: Lucas, Stuart J. and Aytekin, Ali Ozhan , Other: Kaygusuz, Doğukan , Starting Date: November 2018, Duration:18 month(s)
  Karbon Prepreg Laminaları için Otoklav-Dışı Proseslerin Bütünleşik Modellenmesi ve Optimizasyonu: Basınç, Sıcaklık ve Sıkıştırmanın Zamanla İlişkisi, Advisor: Yıldız, Mehmet , Starting Date: November 2018, Duration:36 month(s)
  Tümleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi (T-KES), Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: October 2018, Duration:36 month(s)
  Approximate Computing Based Low Energy High Performance Video Compression Hardware Designs, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: October 2018, Duration:24 month(s)
  Farklı İstifleme Dizilerine Ve Karbon Elyaf Tiplerine Sahip Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük Altındaki MikroHasar Oluşumunun/Birikiminin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesi, Director: Demir, Eralp , Researchers: Yıldız, Mehmet , Starting Date: September 2018, Duration:36 month(s)
  A General Framework for Matching Problems using Artificial Intelligence, Director: Erdem, Esra , Co-director: Alkan, Ahmet , Starting Date: September 2018, Duration:12 month(s)
  KENDİ KENDİNİ ONARABİLEN SU BAZLI POLİÜRETAN EMÜLSİYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ANTİ KOROZYON BOYA FORMÜLASYONLARINDA KULLANIMI , Researchers: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: August 2018, Duration:24 month(s)
  Energy Harvesting in Small Scale with Small Bubble Collapse and Blast for Fulfilment of Personal Energy Needs, Director: Koşar, Ali , Co-director: Sezen, Meltem and Beyhan, Berna , Researchers: Bakan, Feray and Yanık, Cenk , Starting Date: August 2018, Duration:12 month(s)
  Makina Öğrenme Algoritmalarının Otomotiv Kontrol Uygulamalarında Kullanımı, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: August 2018, Duration:13 month(s)
  Kırmızı ve Mavi Renkte OLED Ekran Aygıtlarının geliştirilmesi, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: July 2018, Duration:12 month(s)
  Full-managed secure gateway for Home Automation Systems (Ev Otomasyon Sistemleri için Yönetilebilir Güvenli Ağ Geçidi), Director: Levi, Albert and Mongay Batalla, Jordi , Researchers: Toğay, Cengiz and Krawiec, Piotr , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Discovering Cancer Patient Subgroups with Functional Graph Kernels, Director: Taştan, Öznur , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Supramoleküler Simetri Gösteren Nanoskopik Yapıların Sınıflandırılması, Director: Atılgan, Canan , Researchers: Atılgan, Ali Rana , Starting Date: May 2018, Duration:36 month(s)
  Fabrication and Development of Novel Membrane and Gas Diffusion Electrodes for PEM Fuel Cell by Electrospinning Technique at Low Humidity and Low Catalyst Loading, Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: May 2018, Duration:30 month(s)
  Özel Geometrili Freze Takımlarının Tasarımının Eniyilenmesi ve Değişik Alanlarda Uygulanması, Director: Budak, Erhan , Starting Date: May 2018, Duration:24 month(s)
  Rulman bileziklerinin taşlanmasında oluşan yüzey yanıklarının tesbiti ve kaçınılması için yöntemler geliştirilmesi, Director: Budak, Erhan , Researchers: Özlü, Emre , Starting Date: May 2018, Duration:18 month(s)
  Kritik boyuttaki kemik doku defektlerinin rejenerasyonu için kişiselleştirilmiş, hibrid ve gradyan yapıların özgün tasarımı ve üç boyutlu biyoyazıcı ile üretimi, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: May 2018, Duration:24 month(s)
  5 Eksenli Aşındırıcı Su Jeti Kesme için Süreç Modelleme ve Süreç Tasarım Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Director: Tunç, Lütfi Taner , Advisor: Sulitka, Matej , Other: Ozcan, Yigit , Starting Date: May 2018, Duration:24 month(s)
  Post Quantum Algoritmalarının Tümdevre Gerçeklenmeleri, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: April 2018, Duration:12 month(s)
  Elektron Işını İle Ergitme (EBM) Metodu İle Titanyum Katmanlı İmalat Prosesi Geliştirilmesi (Elektron) Projesi, Co-director: Koç, Bahattin and Yıldız, Mehmet , Starting Date: April 2018, Duration:36 month(s)
  Hiperçizge Parçalama Problemi için Yüksek Başarımlı Hesaplama Algoritmaları, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: March 2018, Duration:30 month(s)
  Resilience of supply networks: An interdependent complex network approach, Director: Atılgan, Ali Rana , Co-director: Demirel, Güven , Starting Date: March 2018, Duration:12 month(s)
  GeoDispatcher - Sipariş Dağıtımı Çözüm Sistemi Geliştirmesi (Devamı), Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: March 2018, Duration:4 month(s)
  Rastlantısal Polinomların Sıfır Kümeleri ve Evrensellik Prensipleri , Director: Bayraktar, Turgay , Starting Date: February 2018, Duration:24 month(s)
  Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde Nanokompozit Katot Mikroyapısının Elektrokimyasal Performansa Etkisinin Araştırılması , Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: February 2018, Duration:24 month(s)
  Uzun boylu takımlarda TMD uygulaması ile titreşimlerin azaltılması , Director: Budak, Erhan , Starting Date: February 2018, Duration:6 month(s)
  Yüzen Cisimlerin Şiddetli Dalgalar Etkisindeki Hareketlerinin Parçacık Metotları Ile İncelenmesi, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2018, Duration:36 month(s)
  Bone Bricks: Cost effective modular osseointegrated prosthetics for large bone loss surgical procedures, Co-director: Koç, Bahattin and Bartolo, Paulo , Researchers: Weightman, Andrew and Cooper, Glen , Starting Date: February 2018, Duration:36 month(s)
  Düşük Sıcaklıkta Yüksek Performans ve Kararlılıkta Çalışan Katı Oksit Yakıt Hücrelerinin Geliştirilmesi , Advisor: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2018, Duration:24 month(s)
  Georouting Coğrafik Alan Ve Dolaşım Planlama Sistemi Geliştirilmesi (Devamı), Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: November 2017, Duration:4 month(s)
  Servis Ağlarında Yedek Parça Dağıtım Sistem Tasarımı, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: October 2017, Duration:24 month(s)
  Yeniden Düzenlenen Elektrik Piyasalarında Gizli Anlaşmaların Engellenmesi, Director: Şahin, Güvenç , Researchers: Çelebi, Emre , Starting Date: October 2017, Duration:30 month(s)
  Tek Nötron Yıldızı Sistemlerini Üreten Evrim Süreçleri, Director: Ertan, Ünal , Starting Date: October 2017, Duration:36 month(s)
  Sigorta Sektöründe Büyük Veri Tabanlı Müşteri Segmentasyonu Projesi, Co-director: Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin , Starting Date: October 2017, Duration:4 month(s)
  Yapıların Yüksek Doğruluklu Modal Analizi için Otomatik Darbe Tahrik Sistemi Geliştirilmesi, Director: Bediz, Bekir , Starting Date: September 2017, Duration:24 month(s)
  Katlanmış Proteinlerin Serbest Enerji Yüzeylerinin “Hesaplamalı Kuvvet Mikroskopisi” ile Haritalanması, Director: Atılgan, Canan , Starting Date: July 2017, Duration:36 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri - Faz 3, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: July 2017, Duration:12 month(s)
  Advanced materials and processes to improve performance and cost-efficiency of Shallow Geothermal systems and Underground Thermal Storage, Researchers: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: May 2017, Duration:42 month(s)
  Sürekli Dikkatin Çıkarsanması ve Kullanılmasına Dayalı Uyarlanabilir Beyin Bilgisayar Arayüzleri, Director: Çetin, Müjdat , Researchers: Demir Kanık, Sümeyra Ümmühan , Starting Date: April 2017, Duration:36 month(s)
  Yüksek Manyetik Alanlı Pulsarların Kalıntı Disklerle Evrimi, Director: Ertan, Ünal , Starting Date: March 2017, Duration:8 month(s)
  Mathematical analysis of a new viscoelastic model with limited strain, Director: Şengül Tezel, Yasemin , Researchers: Erbay, Hüsnü Ata , Starting Date: March 2017, Duration:18 month(s)
  Tek Antenli Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı ve Gerçeklenmesi , Co-director: Tekin, İbrahim , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  Sitotoksik özellik gösteren topotecanın (lakton/karboksilat) hücrede bağlanma mekanizmasının aydınlatılması, Director: Aviyente, Viktorya , Advisor: Atılgan, Canan , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  Phthalocyanine- Graphene Hybrids for Li-Air Batteries, Co-director: Alkan Gürsel, Selmiye and Gürek , Ayşe Gül , Researchers: Biçer, Emre, Yürüm, Alp, Ahsen, and Vefa , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Development of High Activity Bimetallic Electrocatalysts for PEM Fuel Cells, Co-director: Alkan Gürsel, Selmiye and Kınayyiğit, Şölen , Researchers: Ow-Yang, Cleva W. and Ata, Ali , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Structural and Chemical Analysis of Nanostructured Solid Oxide Fuel Cell Electrodes, Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Dynamical models in solid mechanics and imaging allowing for discontinuities of 1-Laplacian type., Director: Şengül Tezel, Yasemin , Co-director: Vorotnikov, Dmitry , Starting Date: January 2017, Duration:36 month(s)
  Mosaic-Microessentials and Education Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2017, Duration:24 month(s)
  Karmaşık Dinamik Yapıların Spektral-Tchebychev Tekniği ile Modellenmesi ve Yapısal Özelliklerinin Hesaplanması, Researchers: Bediz, Bekir , Starting Date: September 2016, Duration:24 month(s)
  Sigorta Sektöründe Büyük Veri Yaklaşımları , Director: Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin , Starting Date: September 2016, Duration:18 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Kompozit Malzemeler Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi Kompozit Malzemeler, Director: Papila, Melih , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması (Nanoteknoloji Araştırmaları), Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Kompozit Malzeme Araştırmaları Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi, Co-director: Papila, Melih , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Perakende Enerji Satışı Süreçlerinde Yaşanan Gelir Kayıplarının Analitik Modeller İle Tespit Edilmesini / Önlenmesini Sağlayacak Gelir Güvence Mekanizmasının Geliştirilmesi , Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: May 2016, Duration:12 month(s)
  Graphene-based disruptive technologies — GrapheneCore1 , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: April 2016, Duration:24 month(s)
  Human Brain Project - Ramp up Phase , Co-director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2016, Duration:24 month(s)
  Development of novel 2-indolinon compounds as anti-interleukin 1 and chemotherapeutic drugs, Director: Erman, Batu , Starting Date: April 2016, Duration:36 month(s)
  A Multi-faceted Approach to Understand Emission Properties and the Geometry of Black Hole Binary Systems, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: March 2016, Duration:24 month(s)
  Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: March 2016, Duration:36 month(s)
  TACTILENet: Towards Agile, effiCient, auTonomous and massIvely LargE Network of things, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: February 2016, Duration:36 month(s)
  Fraud Üzerine Büyük Veri Yaklaşımları, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: February 2016, Duration:12 month(s)
  Development of a Cloud-Based Predictive Analytics Platform for Retail Industry , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  Kararlı ve Yüksek Performanslı Buzfobik Yüzeylerin LbL Tekniği İle Geliştirilmesi, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: January 2016, Duration:36 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri - Faz 2, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  SAS Analytical Partnership Project, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  Linear Complementary Dual Codes and Their Cryptographic Applications, Director: Güneri, Cem , Starting Date: December 2015, Duration:36 month(s)
  Türkiye'nin Endemik Türlerinden Vuralia turcica'nın Çok Karpelli Ovaryum Oluşturma Özelliğinin Klasik Melezleme İle Akraba Türlere Aktarım Potansiyelinin Araştırılması, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: December 2015, Duration:24 month(s)
  Synthesis of Novel and High Capacity Graphene Supported Cerium based Mixed Oxide Nanostructures and Development of Three Dimensional Foam Electrodes for Li-air Batteries, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Mikrokanallarda Yüksek Kütle Akılarında Kaynama Isı Transferi Ve Mikrokanal Yüzeylerinin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Değiştirilerek Kaynama Isı Transferi Performansının Detaylı Araştırılması Ve Akış Kaynamanın Görüntülenmesi, Director: Koşar, Ali , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  Boiling Heat Transfer Enhancement in Micro Scale with Surface Modifications, Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: October 2015, Duration:12 month(s)
  ROBUST RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMMING MODELS FOR MULTICRITERIA DECISION MAKING PROBLEMS, Director: Noyan, Nilay , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  RF-MEMS anahtar ve ayarlanabilir kapasitörlerin entegre edildigi SiGe-BiCMOS teknolojisiyle, monolitik olarak 140 GHz radyometre ve 240 GHz spektrometre ön devrelerinin gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Düşük Kütleli X-Işını Çiftlerindeki Nötron Yildızlarınin Atma Periyotlarının Araştırılması, Director: Göğüş, Ersin , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Manyetik Nanoparçacık Katkılı Grafen Köpükler Üzerinde Nükleer Sıvı Atıkların Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, Advisor: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  Low Power High Performance HEVC Video Compression Hardware Designs, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: September 2015, Duration:24 month(s)
  Yürüme Rehabilitasyonu için Pelvis-Kalça Dış İskelet Sisteminin Geliştirilmesi, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2015, Duration:36 month(s)
  Satış Sonrası Servis Talebi Tahmini Karar Destek Sistemi, Co-director: Şahin, Güvenç , Starting Date: September 2015, Duration:4 month(s)
  The Effects of Conductive Nanoparticles on Polymorph and Miscibility of PVDF/PEO blends, Advisor: Papila, Melih , Starting Date: August 2015, Duration:12 month(s)
  Elektrik Dağıtımında Yaşanan Teknik ve Ticari Kayıpların Analitik Algoritmalar ve Modeller ile Belirlenmesini Sağlayacak Yazılımın Geliştirilmesi, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: July 2015, Duration:6 month(s)
  Hastalardan alınan örnekler üzerinde yüksek verimlikte ilaç testleri yapabilecek mikroskop ile uyumlu ulusal mikroakışkan cihazların tasarım ve üretimi, Director: Elitaş, Meltem , Starting Date: July 2015, Duration:12 month(s)
  Akıllı cihazlarda tek kullanımlık anahtar ile güçlendirilmiş güvenli çoklu ortam iletişimi - Secure Multimedia Communication in Smart Devices Reinforced by using One-Time Keys, Director: Levi, Albert , Starting Date: July 2015, Duration:24 month(s)
  Smart and Networking UnderWAter Robots in Cooperation Meshes (SWARMS), Co-director: Onat, Ahmet , Starting Date: July 2015, Duration:36 month(s)
  SWARMs Smart and Underwater Networking Robots in Cooperation Meshes, Co-director: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: July 2015, Duration:36 month(s)
  Innovative multi-purpose radiation/particle detection systems design and realisation: Experiences from CERN and space based experiments, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: July 2015, Duration:24 month(s)
  Bi/Multi Functional Gas Diffusion Electrodes based on Graphene Support for the Next Generation of Fuel Cells , Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  GeoDispatcher - Sipariş Dağıtımı Çözüm Sistemi Geliştirmesi, Director: Şahin, Güvenç , Starting Date: June 2015, Duration:11 month(s)
  Targeting Transcription Factor Binding Sites of the Interleukin 7 Receptor Gene Using Genome Editing, Director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  Determination of Transcription Factor Proteins Important for Cancer, Co-director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  MIMO Bazlı Haberleşme Uygulamaları ve mobil telefonlar için Çoklu-Girişli Geniş Bantlı Tek Anten tasarımı ve gerçeklenmesi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: May 2015, Duration:24 month(s)
  Pasif Görüntüleme Sistemleri İçin Sige Bicmos Tabanl, 94 Ghz, Tümleşik Radyometre Gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  mikroRNA 376 ailesinin kanser oluşum ve gelişimine etkisinin araştırılması, Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  Yüksek Performanslı Taşlama Süreçleri İçin Analitik Modelleme ve Ölçme Yöntemlerinin Geliştirlmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: May 2015, Duration:24 month(s)
  Farklı Kalınlıklarda Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerin Değiştirilerek Havuz Kaynama Isı Transferi Performansının Artırılması Ve Phema Kaplamalarda Havuz Kaynama Sonucu Gerçekleşen Habbecikleşmenin Aydınlatılması, Director: Koşar, Ali , Starting Date: April 2015, Duration:12 month(s)
  Gövde Alan Ağlarında Güvenli İletişim - Secure Communication in Body Area Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2015, Duration:30 month(s)
  Sonlu Cisimler üzerinde tanımlı polinomlar: Teori ve uygulamalar II, Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Silikon-bazlı kompozit insan doku ve organ modellerinin cerrahi simülasyon amaçlı tasarımı ve üretimi , Director: Akbulut, Özge , Starting Date: April 2015, Duration:18 month(s)
  TUBITAK 1001 Project Design, Construction and Control of a Quadruped Robot, Director: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori Ve Uygulamar II, Director: Stichtenoth, Henning , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Çok Girişli Çok Çıkışlı (ÇGÇÇ) Sistemlerde Video Trafiği İletimi için Etkin Kapasiteye Dayalı Kaynak Dağıtımı ve Video Trafik Yönetimi , Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: March 2015, Duration:12 month(s)
  Dizel Motorlar için Hava Yolu Kontrol Yöntemleri, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: March 2015, Duration:36 month(s)
  Tıbbi egitim amacli sentetik meme modeli, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: February 2015, Duration:1 month(s)
  Development of Graphene based High Quality Gas Diffusion Electrodes for PEM Fuel Cells (Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının PEM Yakıt Pili Uygulamaları için Geliştirilmesi), Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: February 2015, Duration:36 month(s)
  Yüksek başarımlı büyük ve akan veri analizi, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: February 2015, Duration:24 month(s)
  Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının Pem Yakıt Pili Uygulamaları Için Gelistirilmesi, Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z., Yeşilyurt, Serhat, Yıldız, and Mehmet , Starting Date: February 2015, Duration:36 month(s)
  Measurement of micropollutants and transformation products in domestic wastewater treatment plants by LC-MS/MS and determination of treatment technologies for the reuse of wastewater, Researchers: Yürüm, Yuda , Starting Date: January 2015, Duration:24 month(s)
  Design of Mixed Cation- and Anion-Exchange Hybrid Membranes for Fuel Cell Applications, Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: January 2015, Duration:24 month(s)
  STS (Secure Transaction Signer) - Bulut Tabanlı Uçtan Uca Güvenlik altyapısında Çevrimiçi İşlem İmzalama Teknolojisi - Online Transaction Signing in Cloud Based End-to-End Security Architecture, Director: Levi, Albert , Starting Date: December 2014, Duration:24 month(s)
  Multi-Sensor Data Fusion, Director: Keskinöz, Mehmet , Starting Date: December 2014, Duration:4 month(s)
  Nanometric positioning and force control, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: November 2014, Duration:24 month(s)
  Dihidrofolat redüktaz enziminde trimethoprim direncine yol açan mutasyonların hesaplamalı yapısal biyoloji yöntemleriyle incelenmesi (Investigation of trimethoprim resistance conferring mutations on dihydrofolate reductase by computational structural biology tools), Director: Atılgan, Canan , Starting Date: November 2014, Duration:24 month(s)
  Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve Analizi, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: November 2014, Duration:20 month(s)
  Nanometric positioning and force control, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: November 2014, Duration:24 month(s)
  Molekül Tutma Ve Kontrollü Salınım Uygulamaları İçin Eşeksenli İletken Polimer Nanotüplerin Sentezi Ve Karakterizasyonu, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Dirac Malzemeleriyle Nanoelektrik ve Spintronik, Director: Adagideli, İnanç , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerindeki Yüksek Frekanslı Kuaziperyodik Salınımların Modellenmesi, Researchers: Ertan, Ünal , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Rehabilitation Robotics Ontology System on the Cloud: Representing and Querying Big Data, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: September 2014, Duration:24 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: September 2014, Duration:12 month(s)
  Realization of Tactile Interventions through Art and Engineering, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: September 2014, Duration:6 month(s)
  Design, Manufacturing and Membrane, Electrode and Catalyst Development and Testing for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells Operating at Ultra-Low Stoichiometric Flows in the Anode, Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: September 2014, Duration:36 month(s)
  Yeni Nesil İleri Osmoz (İo) Ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (To) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi Ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: August 2014, Duration:36 month(s)
  Deri Rejenerasyonu Için Üç Boyutlu Elektrohidrodinamik Ve Koaksiyel Biyoyazıcı Yöntemi Ile Çok Fonksiyonlu Matrikslerin Üretimi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: July 2014, Duration:36 month(s)
  Investigation Of The Relation Between Jets And State Transitions In Galactic Black Hole Binaries With Observations, Theory And Simulations, Advisor: Kalemci, Emrah , Starting Date: July 2014, Duration:12 month(s)
  Yaş Sebze ve Meyvelerin Mikroorganizmalara Karşı Korunma Direncinin Arttırılmasını Sağlayan Antimikrobiyal Ambalaj Üretimi, Other: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: June 2014, Duration:24 month(s)
  İki-Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik Olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler, Co-director: Çetin, Müjdat , Starting Date: June 2014, Duration:36 month(s)
  Submicron Ba,Sr,TiO3 thin films for second harmonic generation and dependence of functionality on electrical boundary conditions, Director: Mısırlıoğlu, Burç , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Kanser ve Kardiyovasküler Hastalık İndikatörlerinin Algılanması / Ölçülmesi İçin Kırmık-Üstü-Lab Esasında, Elde Taşınabilir Tanı/İzleme Tıbbi Cihazı, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Platin Nanoparçacıkları İçeren Karbon Siyahı ve Grafen Esaslı Yakıt Pili Elektrotlarının Gelistirilmesi, Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: April 2014, Duration:24 month(s)
  Anot Tarafında Çok Düşük Stokiyometrik Akışla Çalışan Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresinin Tasarımı, Üretimi Ve Çalışma Koşullarına Uygun Membran, Elektrot Ve Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Integration of nanocomposite interlayers into structural composites for higher fracture toughness and strength, Director: Papila, Melih , Starting Date: March 2014, Duration:36 month(s)
  İçeriğe Dayalı İmge Erişim Yöntemleri ile Bitki Tanıma, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: March 2014, Duration:24 month(s)
  Alt-Hardy Uzayları İçin Carleson Ölçüleri Carleson Measures in Sub-Hardy Spaces, Director: Göğüş, Nihat Gökhan , Starting Date: March 2014, Duration:24 month(s)
  Cool Plasmonic Transducers, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: February 2014, Duration:12 month(s)
  Additive Manufacturing of Multifunctional Nano-composite Structures, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: February 2014, Duration:36 month(s)
  Hızlı ve Yüksek Çözünürlükte Raman Spektrometresi Geliştirilmesi, Director: Özcan, Meriç , Starting Date: February 2014, Duration:36 month(s)
  Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların Ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: February 2014, Duration:24 month(s)
  Integrated Forecasting, Inventory and Transshipment Planning , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: January 2014, Duration:12 month(s)
  Femtosecond Optical Pulse Shaping using Patterned Plasmonic Surfaces, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  Jet Motorlarının Nikel Alaşımlı Entegre Kompresör Disklerinin Türkiye'de İlk Defa Süper Aşındırma Yöntemiyle İmalatı için Yöntemler Geliştirilmesi ve Uygulanması , Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  Georouting Coğrafik Alan Ve Dolaşım Planlama Sistemi Geliştirilmesi, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: January 2014, Duration:6 month(s)
  Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atık Sulardan Membran Teknolojisiyle Su ve Kimyasal Maddelerin Geri Kazanımı, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:36 month(s)
  Çok İşlevli ve Güvenilir Aktif Gıda Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:36 month(s)
  Yüksek Sıcaklık Nanolif Proton Değişim Membranların Elektro-Dokuma Yöntemi Ile Üretilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  Alkali Ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atık Sulardan Membran Teknolojisiyle Su Ve Kimyasal Maddelerin Geri Kazanımı, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Yeni Nesil İleri Osmoz (İo) Ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (To) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi Ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Çok İşlevli Ve Güvenilir Aktif Gida Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:24 month(s)
  Anot Tarafında Çok Düşük Stokiyometrik Akışla Çalışan Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresinin Tasarımı, Üretimi Ve Çalışma Koşullarına Uygun Membran, Elektrot Ve Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Yükseltilmis Atmosferik Karbondioksit Kosullarında Magnezyum ve Potasyum Beslenmesinin Fotosentez Ürünlerinin Tasınımına Etkisinin Arastırılması, Director: Öztürk, Levent , Starting Date: December 2013, Duration:30 month(s)
  Nanotechnology-based discovery and molecular analysis of the role of paracrine factors and autophagy in tumor cell-induced stroma fibroblast transdifferentiation (TÜBİTAK-NRF Bilateral Grant 2523), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2013, Duration:24 month(s)
  “PLC ve Wifi Hatlarının Entegrasyonu” , Advisor: Erçetin, Özgür , Starting Date: November 2013, Duration:12 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar Için Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Tasarım ve Gelistirilmesi , Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  27-HİDROKSİKOLESTEROLÜN TETİKLEDİĞİ SAĞKALIM/APOPTOZ YANITININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI: OTOFAJİ VE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNİN ROLÜ, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  Computational and Experimental Investigation of Binding–Release Dynamics in Intracellular Iron Carrier Proteins, Director: Atılgan, Canan , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  Rectenna Development, Researchers: Özcan, Meriç , Starting Date: November 2013, Duration:12 month(s)
  Design and Development of a National Endoscopic Device Based on Hydrodynamic Cavitation, Advisor: Koşar, Ali , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  A New Full Duplex Communication Architecture for Wireless Networks, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  Graphene-Based Revolutions in ICT And Beyond GRAPHENE , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  The Enhancement of Lithium-Ion Batteries’ Capacity and Life With the Development of Lithium Ion Mobility Between the Layers of Titanate Based Electrodes , Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  TÜRDEŞ OLMAYAN AĞ TEKNOLOJILERININ YAKINSAMASI IÇIN ROTALAMA ÜNITESI, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: October 2013, Duration:24 month(s)
  VECAM: Developing a Vehicle CAMera embedded inside the windshield of the vehicle, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: October 2013, Duration:12 month(s)
  Human Brain Project, Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  SIGE-BASED, X-BAND PHASED ARRAY T/R MODULE__Phase II, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2013, Duration:12 month(s)
  Two extensions of the Sequential Testing Problem: Jointly batching and sequencing tests and estimating the expected cost of testing strategies, Director: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  Design of Safe and Autonomous Service Robot Systems, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: October 2013, Duration:24 month(s)
  Human Brain Project, Co-director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  HealthyMinorCereals: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe , Director: Çakmak, İsmail , Researchers: Gözüaçık, Devrim and Öztürk, Levent , Starting Date: September 2013, Duration:60 month(s)
  Genç Nötron yıldızı Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri ve Evrim İlişkileri , Director: Ertan, Ünal , Starting Date: September 2013, Duration:36 month(s)
  Hard X-ray detector on 2U Cubesat BeEagleSAT, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2013, Duration:6 month(s)
  Çimentoda Hidrasyon Reaksiyonunun Đncelenmesi ve Çimentoyu Etkileyen Faktörlerin Arastırılması, Researchers: Papila, Melih , Starting Date: September 2013, Duration:12 month(s)
  A Contract Management System for Health Care Insurance Companies, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: September 2013, Duration:24 month(s)
  Tactical and Operational Level Staff Planning and Duty Assignment for Health Care Service Providers, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: September 2013, Duration:24 month(s)
  PLC ve Wifi Hatlarının Entegrasyonu, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: September 2013, Duration:13 month(s)
  Testing NVR Suite of Programs with Real NMR Data, Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: September 2013, Duration:18 month(s)
  Şebekelerde Deneyim Kalitesi ve Enerji Verimliliği Arasındaki Bağlantı (On Tradeoff between Quality of Experience and Energy Efficiency in Heterogeneous Cellular Networks), Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Advanced Corrosion Resistant Coatings for Aerospace Applications by LbL Technique, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Türdeş Olmayan Ağ Teknolojılerının Yakınsaması Içın Rotalama Ünıtesı, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Heuristics for Generating Short Adaptive Distinguishing Sequences, Director: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:12 month(s)
  Developing innovative outreach and dialogue on responsible nanotechnologies in EU civil society” (NanoDiode), Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:36 month(s)
  Wolftrax Seed zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: June 2013, Duration:6 month(s)
  640x512 Formatta LWIR Dedektör Dizinleri için Düşük Niceleme Gürültülü, Yüksek Yük Depolama Kapasiteli Sayısal CMOS Okuma Devreleri Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2013, Duration:24 month(s)
  Kuantum Hall etkisi ve kırılmasının asılı grafende arastırılması, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: April 2013, Duration:36 month(s)
  Nanoscale Engineering the Long Afterglow, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: April 2013, Duration:36 month(s)
  MCM-41 Zeolit Sentezlemesi ve Bulasık Makinesi Kurutma Adımında Kullanılması, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Analytic Forecasting Approaches for Decision Support Systems, Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: April 2013, Duration:9 month(s)
  Akıllı Sınıflarda Kullanılacak El Yazısı Tanıma Teknolojilerinin Gelistirilmesi ve Uygulanması, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Models and Algorithms for Risk Averse Machine Scheduling Problems, Director: Bülbül, Kerem , Starting Date: April 2013, Duration:30 month(s)
  Identification and characterization of small molecule inhibitors targeting DNA polymerase  to inhibit mitochondrial base excision repair pathway in the treatment of cancer, Advisor: Erman, Batu , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Moleküler Ayrıştırma Uygulamaları için Akıllı Kompozit Membranların Geliştirilmesi, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: March 2013, Duration:30 month(s)
  “Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pilleri için Üstün Nitelikli Membran Elektrot Bileşkelerinin Üretimi ve Karakterizasyonları'', Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: March 2013, Duration:18 month(s)
  Doğal Nanotüp İçerikli Halloysit Mineralinin Saflaştırılması, Modifikasyonu,Fonksiyonlaştırılması ve Akrilik Elyaf üretiminde kullanılması, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: March 2013, Duration:24 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications, Advisor: Papila, Melih , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  Mikro Frezeleme İşlemlerinin Modelleme ve Deneysel Yöntemler Aracılığı ile İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulamalar İçin Verim Arttırıcı Yöntemler Geliştirilmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  The Development of Multilayered and Multiaxial Hybrid Composites Structures and their Theoretical, and Numerical Investigation, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Monitoring Fatigue Behavior and Life of Fiber Reinforced Polymeric Composite Materials by Fiber Bragg Grating Sensors., Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  Manyetik Nano Parçacıklı Nanoakışkanların Manipülasyonu Ve Uygulamaları, Director: Koşar, Ali , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Manyetik Nano parçacıklı Nanoakıskanların Manipülasyonu ve Uygulamaları, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Engineering Interlayers in Organic Photovoltaics: Effects of Nanostructuring and Energy Storage, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  Parçacık Dağılımı ve Kayma Kalınlaşmasına Etkiyen Faktörlerin Optimize Edilerek Nano-katkılı Akrilik Elyaf Üretiminin Sağlanması., Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: January 2013, Duration:36 month(s)
  Çay ve Bitkisel Çaylarda Antropojenik Faktörlerin Araştırılması, Kalite ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi, Co-director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: January 2013, Duration:24 month(s)
  Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Laboratuarı Projesi, Advisor: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2013, Duration:12 month(s)
  HarvestPlus-Global Zn Fertilizer Project (550/5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2013, Duration:12 month(s)
  Mikro ve Nano Teknolojiler Uygulamalı Eğitim ve Atölye Çalışmaları , Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: 2013, Duration:0 month(s)
  HarvestPlus Spelt Wheat Project (628-5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Mosaic-Microessentials Project (946/1), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ADOB New Zinc-Chelates Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Valagro-Biostimulant Tests, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Produquimica-Slow Released Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ATP-FERTILIZER TESTING AND CONSULTATION SERVICE AGREEMENT , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Yüksek Çözünürlüklü Dairesel Aydınlık Alan ve Karanlık Alan Görüntüleme Tekniklerinin ve Atom Kolonları Ölçeğinde Kimyasal Analiz Metotlarının Titanat Esaslı Seramiklere Uygulaması: Soğuk Gerilim Koparımlı Elektron Tabancaya Sahip Cs-hataları Düzeltilmiş Taramalı ve Geçirgenli Elektron Mikroskobunun (STEM) Avantajları. Application of High Resolution Annular Dark and Bright Field Imaging and Atomic Column Resolved Chemical Analysis on Titanate Based Ceramics: The Advantage of a Cs-corrected Scanning Transmission Electron Microscope (STEM) with a Cold-FEG. , Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: December 2012, Duration:5 month(s)
  SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND USE OF NANOFLUIDS FOR REFRIGERATION APPLICATIONS, Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: December 2012, Duration:6 month(s)
  Nanofluid use in refrigerators, Co-director: Şendur, Kürşat , Starting Date: December 2012, Duration:6 month(s)
  Development of Atomic Force Microscope(AFM) cantilevers using MEMS Technology, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: December 2012, Duration:24 month(s)
  Investigation of the effects of miRNA on stress-related autophagy and apoptosis responses and their role in autophagy-apoptosis coordination(TUBITAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2012, Duration:36 month(s)
  GRAFEN TABANLI EKRAN MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: November 2012, Duration:36 month(s)
  Power Aperture Linearization __ Phase II, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: November 2012, Duration:12 month(s)
  Molecular and Cellular Analysis of Autophagy in a one of Lysosomal Storage Disease, Gaucher Disease. (TÜBİTAK-Kariyer), Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Modeling and 3D bioprinting of hybrid live cell and biomaterial structures for vascular tissue engineering, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: October 2012, Duration:24 month(s)
  SiGe-Based, X-Band Phased-Array, Single Chip- RADAR Module, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2012, Duration:6 month(s)
  TPV Enery Scavenger/Converter for Improving the Efficiency of RADAR Systems, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2012, Duration:2 month(s)
  Damar doku mühendisligi için hibrid canlı hücre ve biyomalzeme yapıların modellenmesi ve yeni 3B biyo-yazıcı yöntemi ile üretilmesi, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:24 month(s)
  Development and functional analysis of a bubbly cavitation device for the treatment of urological diseases , Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Evaluation of the therapeutic potential of nucleic acid-based novel drugs discovered in SU and their targeted delivery into cellular disease models using nanoparticles , Co-director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Nanoparticles in Multiphase Systems, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: September 2012, Duration:36 month(s)
  Design and Analysis of an Efficient Secure and Privacy-Preserving Keyword Search and Document Access Scheme over Encrypted Cloud Data, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Evaluation of the therapeutic potential of nucleic acid-based novel drugs discovered in SU and their targeted delivery into cellular disease models using nanoparticles , Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Taramalı Sistemlerde Kullanılan 720x8 Dizin Formatında Uzun Dalga Kızılötesi (LWIR) MCT Dedektör İçin Sayısal TDI Uygulamasıyla Düşük Güç Tüketen Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Geniş Dinamik Aralıklı Kızılötesi Dedektörler İçin Yüksek SNR Seviyeli Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Tissue Engineering using multi-functional scaffolds with stem cells, Researchers: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Identifying Policy Opinion Shapers and Trends (in Turkey), Director: Saygın, Yücel , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Cognitive Telemanipulation in Task Redundant Multibody Systems, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: July 2012, Duration:24 month(s)
  Araştırma, Saha ve Müzelerde Artırılmış Gerçeklik, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: July 2012, Duration:24 month(s)
  CVD grafen üretimi, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: July 2012, Duration:6 month(s)
  ITO 8x8 ASİF MATRİS OLED, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: July 2012, Duration:6 month(s)
  Fabrication and Characterization of Hybrid Supercapacitors from Vertically Aligned Carbon Nanotubes and Conducing Polymers, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: May 2012, Duration:36 month(s)
  Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri İçin Düşük Niceleme Gürültülü, Yüksek yük Depolama Kapasiteli Sayısal CMOS Okuma Devreleri Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2012, Duration:24 month(s)
  Tedarik Zinciri Sözleşmeleri Üzerine Davranışsal Deneyler, Director: Kaya, Murat , Starting Date: April 2012, Duration:30 month(s)
  KABARCIKLI HIDRODINAMIK KAVITASYON ve BIYOMEDIKAL TEDAVILERDEKI UYGULAMALARI, Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: April 2012, Duration:36 month(s)
  Stochastic Programming Models for the Post-disaster Relief Network Design Problem, Director: Noyan, Nilay , Starting Date: March 2012, Duration:36 month(s)
  Identification of New Factors Controlling p53 and the DNA Damage Response in T Lymphocytes, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2012, Duration:36 month(s)
  Mikrosistemlerin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerinin Değiştirilerek Kaynama Isi Transferi Performansinin Artirilmasi, Director: Koşar, Ali , Starting Date: February 2012, Duration:12 month(s)
  K+S Kali Magnesium Project (199/6), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2012, Duration:24 month(s)
  Robot Destekli Üst Extremite Rehabilitasyonu için Omuz-Dirsek Dış İskeletinin Geliştirilmesi, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: December 2011, Duration:30 month(s)
  Hazır Giyimde Talep Tahmini ve İlk Sipariş Planlaması , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: December 2011, Duration:12 month(s)
  AGILENet—ADAPTIVE, HETEROGENEOUS, INCENTIVE-COMPATIBLE, LOCALIZED AND SECURE NETWORKING, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: November 2011, Duration:36 month(s)
  MODULATION OF THE DYNAMICS OF PROTEINS AND RELATED FUNCTIONS VIA pH CHANGES (PROTEİN DİNAMİĞİNİN VE BUNA BAĞLI FONKSİYONLARIN pH DEĞİŞİKLİKLERİYLE DÜZENLENMESİ), Director: Atılgan, Canan , Starting Date: November 2011, Duration:24 month(s)
  Jetlerin Karadeliklerin X-Işını Tayfsal Ve Zamansal Özelliklerine Etkisi, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  A Brain-Computer Interface-based Robotic Rehabilitation System, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  MİKROFABRİKA – ÜRETİM, MONTAJ ve KONUMLANDIRMA, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  Kimyasal Buhar Çökeltme Tekniği ile Hazırlanmış Uyarıya Duyarlı Polimer İnce Filmlerin Yüzey Özelliklerinin Filmlerin İşlevleri Üzerindeki Etkileri, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  Kuantum Ağları, Director: Gedik, Zafer , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  A Brain-Computer Interface-based Robotic Rehabilitation System, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  Taktik ve Stratejik Seviyede Demiryolu Ekip Planlama Problemleri, Director: Şahin, Güvenç , Starting Date: September 2011, Duration:30 month(s)
  Towers of function fields, Researchers: Stichtenoth, Henning , Starting Date: September 2011, Duration:6 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Researchers: Güneri, Cem , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Low Power Motion Estimation Hardware Design for H.264 Multiview Video Coding, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: September 2011, Duration:24 month(s)
  Bilişsel Fabrikalar, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2011, Duration:30 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Bio-mimetic Multi-functional Active Porous Structures, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Stimuli Responsive Polymer Nanotubes by Initiated Chemical Vapor Deposition, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Brain-Computer Interfaces based on Random Process and Random Field Models, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: September 2011, Duration:40 month(s)
  PROTEİN KONFORMASYONLARININ ETKİ-TEPKİ TARAMASI VE MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMLERİYLE YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ VE SINIFLANDIRILMASI (STRUCTURAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF PROTEIN CONFORMATIONAL MOTIONS BY PERTURBATION RESPONSE SCANNING AND MOLECULAR DYNAMICS) , Director: Atılgan, Canan , Starting Date: August 2011, Duration:36 month(s)
  Fabrication of Multiferroic Thin Films and Characterization of Their Electrical Properties, Director: Mısırlıoğlu, Burç , Starting Date: July 2011, Duration:24 month(s)
  Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi, Researchers: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  National Wind Energy Systems Project: Design, Development and Prototype Testing of Novel Turbine Systems , Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) , Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Manipulation of Nanofluids for Cooling and Drug Delivery Applications, Director: Koşar, Ali , Starting Date: May 2011, Duration:36 month(s)
  Analysis, Modeling and Optimization of Simultaneous Machining Processes Performed on Multi-Tasking Machine Tools, Director: Budak, Erhan , Starting Date: May 2011, Duration:36 month(s)
  İlaç Taşıyıcı Bağımsız Kompakt Mikro Akışkan Sistemlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi , Director: Koşar, Ali , Starting Date: April 2011, Duration:12 month(s)
  Practical and optimal Handover algorithm towards Femtocells integrated with adaptive hybrid access control in hierarchical 3/3.5G networks, Co-director: Erçetin, Özgür , Starting Date: April 2011, Duration:12 month(s)
  A Practical PIR Scheme for Directed Advertising Services, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Secure and Seamless Payment for Wireless Mesh Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Practical and optimal Handover algorithm towards Femtocells integrated with adaptive hybrid access control in hierarchical 3/3.5G networks , Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: April 2011, Duration:12 month(s)
  Optical Assisted Magnetic Information Storage System, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: March 2011, Duration:36 month(s)
  Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi Kullanılarak Stronsiyum Aluminat'ın Kristal Yapısı İçine Boron Sokulmasının İncelenmesi (Electron Energy-Loss Spectroscopy of Boron Incorporation in Strontium Aluminate), Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: March 2011, Duration:24 month(s)
  Sağlık Sigortacılığında Dinamik Risk Kabul Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: March 2011, Duration:24 month(s)
  Mobil Duyarga Ağlarında Güvenlik Altyapısı Tasarım ve Geliştirilmesi - Design and Development of Security Infrastructure for Mobile Sensor Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: March 2011, Duration:30 month(s)
  THINKCOMPOSITE, Researchers: Papila, Melih , Starting Date: March 2011, Duration:30 month(s)
  Development of Physical Vapor Deposition Methods for Household Appliances, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: March 2011, Duration:36 month(s)
  Donanım Performans Sayaçları Yardımı ile Yazılımlarda Bilgi Güvenliği Sınanması, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: February 2011, Duration:24 month(s)
  Akıllı Homojen Stok Transferi, Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: January 2011, Duration:6 month(s)
  Doğrusal Ve Yerel Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Matematiksel Analizi, Researchers: Erkip, Albert , Starting Date: January 2011, Duration:24 month(s)
  HarvestPlus Spelt Wheat Project (628-3), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2011, Duration:12 month(s)
  K+S Kali Magnesium Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2011, Duration:12 month(s)
  K+S Kali Magnesium Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2011, Duration:12 month(s)
  E-BELGEM: Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi , Researchers: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Director: Stichtenoth, Henning , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  77 GHZ otomotiv radar için entegre MEMS faz kaydırmalı anten dizisi ve LNA devresi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  Bilişsel Fabrikalar, Director: Erdem, Esra , Starting Date: 2011, Duration:30 month(s)
  HarvestPlus-Efficacy Study, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  HarvestPlus-Global Zn Fertilizer Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  IZA-Zinc Crop trials, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  Mosaic-Microessentials Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  OMEX-Nickel-Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  Valagro-Zinc Chelate Tests, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:8 month(s)
  HarvestPlus Spelt Wheat Project , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  HarvestPlus-Efficacy Study, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  Mosaic Microessentials Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:12 month(s)
  Wolftrax Seed Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2011, Duration:10 month(s)
  Integration of MEMS process techniques into high speed SiGe BiCMOS technologies, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: December 2010, Duration:12 month(s)
  Genç Nötron Yıldızı Sistemlerinin Yayılma Diskleriyle Evriminin Araştırılması. , Director: Ertan, Ünal , Starting Date: December 2010, Duration:36 month(s)
  Karmaşık Analizde Jensen Ölçüleri Ve C-Düzenlilik, Director: Göğüş, Nihat Gökhan , Starting Date: November 2010, Duration:24 month(s)
  Hücre İçi Protein Yıkımından Sorumlu Temel Mekanizmalar Olan Otofaji ve Übikitin-Proteazom Sistemleri Arasındaki Bağlantı ve İletişimin Araştırılması (TÜBİTAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2010, Duration:36 month(s)
  Mobile Augmented Reality, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: October 2010, Duration:24 month(s)
  Mobile Modelling, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: October 2010, Duration:24 month(s)
  X-band phased-array transciever module for RADAR applications using SiGe-BiCMOS and CMOS integrated RFMEMS switch device technologies , Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2010, Duration:36 month(s)
  Black Hole Universe, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: October 2010, Duration:48 month(s)
  Image Analysis and Automatic Target Recognition System , Advisor: Çetin, Müjdat , Starting Date: October 2010, Duration:30 month(s)
  VIPSAFE: Automated Visual monitoring for Improving Patient Safety , Director: Erçil, Aytül , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Kablosuz Ağlarda Çoklu-Ortam İletiminin Katmanlararası Yöntemleriyle Modellenmesi ve Eniyilenmesi, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: September 2010, Duration:18 month(s)
  Cross-layer Modeling and Optimization of Multi-media Communications in MIMO Wireless Networks, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: September 2010, Duration:18 month(s)
  Türk ve Bulgar kömürlerinden organik kükürdün uzaklastırılmasını gelistirmek için genetik mühendislik metotları ile mikrobiyal desülfürizasyonun birlestirilmesi, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Ultra Low Energy Vertically Integrated Circuits (ULEVIS, Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler için Kırılma Mikromekaniği Kıstası ve Yapısal Tasarım Entegrasyonu , Director: Papila, Melih , Starting Date: July 2010, Duration:24 month(s)
  Donanım Performans Sayaçlarının Yazılım Hatalarını Tahmin Etmede Kullanılması, Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: June 2010, Duration:36 month(s)
  İki Boyutta Düzenlenmi İmsel Nano Reaktörlerin Plazma Sİtemi İle Yakılması , Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: June 2010, Duration:12 month(s)
  Plasma Etching of 2-D Micelle Nano-reactor Arrays, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: June 2010, Duration:12 month(s)
  Cebirsel Eğriler ve Onların Bazi Kriptografik ve Kodlama Teorisindeki Problemlerdeki Uygulamaları, Researchers: Güneri, Cem , Starting Date: May 2010, Duration:36 month(s)
  "Spatially Resolved Spectroscopy Analysis of Ion-Capturing Ligands on Metal Nanoclusters", Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: April 2010, Duration:18 month(s)
  Belirsiz Ortamlarda Dinamik Çoklu Proje Çizelgeleme, Researchers: Bülbül, Kerem , Starting Date: April 2010, Duration:27 month(s)
  Dynamic Multi-project Scheduling under Uncertainty, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: April 2010, Duration:15 month(s)
  Meme Kanser Hücrelerinde, Nf-Kappab ve Foxo3a Sinyal Yollarının Çapraz Etkileşimi ve Terapötik Direnç Mekanizmasındaki Rolü, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: March 2010, Duration:24 month(s)
  Investigation of the IL-7 Cytokine Receptor (IL-7R) Gene Control Mechanism, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2010, Duration:42 month(s)
  Donanım Performans Sayaçları Yardımı İle Yazılımlarda Bilgi Güvenliği Sınanması, Researchers: Yılmaz, Cemal , Starting Date: February 2010, Duration:24 month(s)
  Investigating the Electronic Structure of Li Compounds by Electron energy Loss Spectroscopy, Co-director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2010, Duration:24 month(s)
  Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: January 2010, Duration:24 month(s)
  Ubiquitous Participation Platform for Policy Making, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2010, Duration:36 month(s)
  Design, Development, Prototyping and Testing of Ultra High Temperature Actuators for Gas Turbine and Aircraft Engine Active Clearance Control , Co-director: Ünel, Mustafa , Starting Date: January 2010, Duration:24 month(s)
  Karbon Nanotüplerin Katalitik Üretimlerinin Deneysel ve Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Teorik Olarak Đncelenmesi, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: January 2010, Duration:36 month(s)
  GENSET (Gender in Science and Technology), Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: 2010, Duration:0 month(s)
  “Nano Parçacık İçeren Polimerik Akışkanların Kayma Kalınlaşmasını Kontrol Eden Parametrelerin Belirlenmesi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: 2010, Duration:24 month(s)
  AŞIRI YÜKSEK SICAKLIKLAR İÇİN EYLEYİCİ (ACTUATOR) GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ , Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: 2010, Duration:24 month(s)
  Anot Çıkışı Kapalı PEM Tipi Yakıt Hücresi için Taşınım, Deformasyon ve Yıpranmanın Modellemesi ve Model Doğrulaması , Director: Yeşilyurt, Serhat , Starting Date: December 2009, Duration:36 month(s)
  Characterization of Optical/Electrical/Mechanic properties at nano-scale with high resolution, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: November 2009, Duration:12 month(s)
  FaultLocalization—Using Hardware Performance Counters for Functional Correctness Debugging , Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: November 2009, Duration:36 month(s)
  "Nano-Optik Sistemlerinin Modelleme, Tasarım ve Üretimi" (Modeling, Design, and Manufacturing of Nano-Optical Systems), Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: October 2009, Duration:36 month(s)
  Transcriptional control of IL-7 receptor (IL-7R) in T cells, Co-director: Erman, Batu , Starting Date: October 2009, Duration:36 month(s)
  An Information Theoretical Approach to Social Network Visualization, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: October 2009, Duration:24 month(s)
  IZA-Zinc fertilizer project , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: October 2009, Duration:12 month(s)
  576x7 KızılÖtesi Detektör Yapıları için Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2009, Duration:28 month(s)
  Nano-Optik Sistemlerinin Modelleme, Tasarım ve Üretimi, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  Towards Intelligent, Interactive, Personalized Robot-Assisted Physical Rehabilitation, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: September 2009, Duration:24 month(s)
  Ağırlıklı Haplotip Çıkarımı: Teorisi ve Uygulamaları, Advisor: Erdem, Esra , Starting Date: September 2009, Duration:10 month(s)
  Developing space born detectors for high energy astrophysics, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  BUBBLY CAVITATING FLOW GENERATION AND INVESTIGATION OF ITS POTENTIAL USE IN BIOMEDICAL TREATMENT, Director: Koşar, Ali , Starting Date: September 2009, Duration:12 month(s)
  GOALI- Fuel Cell Performance and Tolerance in Dead-Ended Anode Operation , Co-director: Yeşilyurt, Serhat , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  Towards Intelligent, Interactive, Personalized Robot Assisted Physical Rehabilitation, Co-director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2009, Duration:12 month(s)
  Bubbly Cavitating Flow Generation and Investigation of its Potential Use in Biomedical Treatment, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2009, Duration:12 month(s)
  Workshop on Sequences, Codes and Curves, Director: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: September 2009, Duration:1 month(s)
  Novel Algorithms for Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Structure-Based Assignments, Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: September 2009, Duration:24 month(s)
  BUBBLY CAVITATING FLOW GENERATION AND INVESTIGATION OF ITS POTENTIAL USE IN BIOMEDICAL TREATMENT, Co-director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2009, Duration:24 month(s)
  Mobility, Data Mining and Privacy (modap), Director: Saygın, Yücel , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  Yüksek enerji gökbilimi amaçlı, uzayda çalışacak algılayıcı geliştirme, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  Developing Traffic Assignment Optimization Models and Solution Methods for Establishing Sustainable Urban Transportation Policies , Researchers: Noyan, Nilay , Starting Date: September 2009, Duration:36 month(s)
  Towards "seeing" supramolecular structures, Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: August 2009, Duration:0 month(s)
  Lazer İşleme Donannımlı Mikro Sistem İş İstasyonu, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: June 2009, Duration:24 month(s)
  Isıl ve Mikrodalga Enerji Ortamlarında Bor Nitrür Nanotüplerinin Katalitik Olarak Üretimi ve Bunların Hidrojen Depolanmasında Kullanılması, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: June 2009, Duration:24 month(s)
  EU-NUE-CROPS—Improving nutrient efficiency in major Europeanl cropsn, Researchers: Çakmak, İsmail , Starting Date: May 2009, Duration:60 month(s)
  Soma Tersiyer Havzası’nda Organik Jeokimyasal, Organik Petrografik ve Entegre Sismik Yöntemlerle Kömür ve Kömür Kökenli Doğal Gaz Potansiyeli Araştırılması ve Modellenmesi (GAZPRO), Co-director: Yürüm, Yuda , Starting Date: March 2009, Duration:42 month(s)
  Ticari Araclarda Uzaktan Ariza Tanima ve Mudahale Sistemi, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: March 2009, Duration:24 month(s)
  DÖNENCE PROJESİ “FLYWEEL ENERGY STORAGE SYSTEM” TASARIM ve PROTOTİP ÜRETİMİ, Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: March 2009, Duration:12 month(s)
  Incompressible Single & Multi-phase SPH with Improved Boundary Treatment, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2009, Duration:48 month(s)
  Low Power Motion Estimation Hardware Design for Video Compression and Frame Rate Conversion, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: February 2009, Duration:24 month(s)
  Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kuraldışı Davranışların Tespiti, Director: Kılıç, Kemal , Starting Date: February 2009, Duration:24 month(s)
  Çok Fonksiyonlu Protez Ellerde Kullanılmak Üzere YEMG Sinyalinden Öznitelik Çıkarma Metotlarının Karşılaştırılması, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: January 2009, Duration:12 month(s)
  Lazer İşleme Donanımlı Mikro Sistem İş İstasyonu, Researchers: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: January 2009, Duration:24 month(s)
  Merging Atomistic And Continuum Analysis Of Nanometer Length-Scale Metal-Oxide Systems For Energy And Catalysis Applications--bringing together computational and advanced transmission electron microscopy techniques, Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2009, Duration:48 month(s)
  Role of Magnesium Nutrition in Phloem Transport of Carbohydrates and Biomass Production under varied Atmospheric CO2 Concentrations, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2009, Duration:36 month(s)
  “ POLYMER-FILLER INTERACTIONS IN POLYETHER BASED THERMOPLASTIC POLYURETHANE SILICA NANOCOMPOSITES” , Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: 2009, Duration:30 month(s)
  Role of nickel-containing urea fertilizer in growth and yield of crop plants, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2009, Duration:18 month(s)
  Structural Health Monitoring of Polymer-based Composites Using Fiber Bragg Grating (FBG) Sensors, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: December 2008, Duration:36 month(s)
  Çinko'nun Buğday Tanesine Taşınmasını Etkileyen Fizyolojik Mekanizmaların Araştırılması, Director: Öztürk, Levent , Starting Date: December 2008, Duration:30 month(s)
  Yüksek Verimli Talaşlı İmalat İçin İleri Süreç Kararlılığı Ve Tezgâh Dinamiği Modellerinin Geliştirilmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: November 2008, Duration:30 month(s)
  Development of a New Displacement Sensor for Nanoelectromechanical Systems, Researchers: Gedik, Zafer , Starting Date: November 2008, Duration:36 month(s)
  Nanoelektromekanik sistemlerde yeni bir yerdeğiştirme algılayıcısının geliştirilmesi, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: November 2008, Duration:36 month(s)
  IZA-Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: November 2008, Duration:12 month(s)
  Yakıt Pilleri İçin Düşük Maliyetli Proton Değişim Membranları Üretimi ve İletken Polimerlerin Katalizör Desteği Olarak Kullanılması, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: November 2008, Duration:36 month(s)
  Filogenetik Ağaçların Karşılaştırılması: Teorisi ve Uygulamaları, Advisor: Erdem, Esra , Starting Date: September 2008, Duration:9 month(s)
  Astronomy in Science Education, Director: Göğüş, Ersin , Starting Date: September 2008, Duration:12 month(s)
  Mikrokanallarda Kaynama Isı transferi ve Kaynama Kararsızlıkları, Director: Koşar, Ali , Starting Date: September 2008, Duration:36 month(s)
  Improving the Research Capacity of Nanoscale Materials Characterization, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: September 2008, Duration:12 month(s)
  Zamansal Gecikme Telafili İki Yönlü Kontrol Sistemleri, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: August 2008, Duration:24 month(s)
  ToO Observations of SGRs with CXO (Cycle 9), Researchers: Göğüş, Ersin , Starting Date: August 2008, Duration:12 month(s)
  Zamansal Gecikme Telafili İki Yönlü Kontrol Sistemleri (Time Delay Compensation in Bilateral Control Systems9, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: August 2008, Duration:24 month(s)
  Modeling and design of thin film waveguides terminated with nano-optical transducers, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: July 2008, Duration:48 month(s)
  Ilaç Kesfi için Biyomedikal Ontolojilerin Entegrasyonu ve Otomatik Akıl Yürütme (Integration of Biomedical Ontologies and Automated Reasoning for Drug Discovery), Director: Erdem, Esra , Starting Date: June 2008, Duration:30 month(s)
  Kolloyidal Nano Parçacıkların Fotolüminesans Spektroskopisi (Photoluminescence Spectroscopy of Colloidal Nanoparticles), Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: May 2008, Duration:12 month(s)
  Lectures on cryptography based on elliptic curves, Director: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: May 2008, Duration:1 month(s)
  Improving the Research Capacity for Nanoscale Materials Characterization, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: May 2008, Duration:12 month(s)
  Dual Sales Channel Management: Analytical Analysis and Behavioral Experiments , Director: Kaya, Murat , Starting Date: May 2008, Duration:42 month(s)
  Photoluminescence Spectroscopy of Colloidal Nanoparticles (Kolloyidal Nano Parçacıkların Fotolüminesans Spektroskopisi ), Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: May 2008, Duration:12 month(s)
  Global Zinc Fertilizer Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: April 2008, Duration:36 month(s)
  Grafende yarı-balistik taşınım, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: March 2008, Duration:36 month(s)
  Low-Complexity Motion Estimation Techniques and Their System-on-Chip Implementation, Researchers: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: March 2008, Duration:24 month(s)
  Üst Düzey Şirket Yöneticilerinin İnovasyon Politikası Oluşturmalarına Yardımcı Olacak Bir Karar Destek Sistemi Geliştirme Projesi, Director: Kılıç, Kemal , Starting Date: February 2008, Duration:30 month(s)
  Bimanual Rehabilitation System for Distal Upper Extremity Therapy, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: February 2008, Duration:48 month(s)
  Manual Skill Training and Rehabilitation via Force Feedback Devices (Kuvvet Geri-beslemeli Robotlar Aracılığı ile Beceri Eğitimi ve Fizik Tedavi), Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: February 2008, Duration:24 month(s)
  Çözüm Kümesi Programlama kullanarak Türk Dillerinin Evrimsel Tarihinin Çıkarımı (Inferring the Evolutionary History of Turkic Languages using Answer Set Programming), Director: Erdem, Esra , Starting Date: February 2008, Duration:24 month(s)
  Üst Düzey Şirket Yöneticilerinin İnovasyon Politikası Oluşturmalarına Yardımcı Olacak Bir Karar Destek Sistemi Geliştirme Projesi, Director: Kılıç, Kemal , Starting Date: February 2008, Duration:24 month(s)
  Elle Yazaılan Çevrimiçi Matematiksel İfadelerin Tanınması, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: February 2008, Duration:24 month(s)
  Planning of New Fire Brigade Locations in İstanbul, Director: Çatay, Bülent , Starting Date: February 2008, Duration:12 month(s)
  Hava ve Sualtı Kapasitif Mikroişlenmiş Ultrasonik Çeviricilerin (CMUT) Modellenmesi ve Üretimleri, Researchers: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: January 2008, Duration:36 month(s)
  Tactical and Operational Level Railroad Planning Problems, Advisor: Şahin, Güvenç , Starting Date: January 2008, Duration:10 month(s)
  Garnet Structured Oxide Ceramic powders, single crystals, and Thin films for microwave applications, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: January 2008, Duration:24 month(s)
  Matematik araştırma işbirliği ağı, Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: January 2008, Duration:36 month(s)
  Feasibility Study for use of Metallothioneins as Metal Biosensor, Director: Sayers, Zehra , Starting Date: January 2008, Duration:24 month(s)
  Otobüs Araç Platformu - Alternatif İleri Enerji ve Malzeme Teknolojileri , Researchers: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: 2008, Duration:48 month(s)
  Otobüs Araç Platformu - Alternatif Enerji ve Malzeme Teknolojileri, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: 2008, Duration:48 month(s)
  KALIP İMALATINDA VERİM ARTTIRICI YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI, Director: Budak, Erhan , Starting Date: 2008, Duration:9 month(s)
  Use of Zinc-Containing Fertilizers for Enriching Cereal Grains with Zinc and Improving Yield in Different Countries , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2008, Duration:36 month(s)
  Exploitation of Spelt Wheat and Wild Emmer in Improving Grain Zinc and Iron Concentrations of Modern Wheat and Evaluation of the Zinc Fertilizer Trails Conducted in Target Countries, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2008, Duration:48 month(s)
  Medium and High Capacity Crane Standardization , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: 2008, Duration:12 month(s)
  Bilgisayar Kontrollü Tc99m Radyofarmasötikleri Hazırlama Sistemi (RADIOPHARMATIC) , Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: December 2007, Duration:36 month(s)
  SANTEZ, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: December 2007, Duration:15 month(s)
  Developing an visual analytics system and test bed with applications to the SSME, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: November 2007, Duration:12 month(s)
  Robot Assisted Rehabilitation System (Robot Destekli Rehabilitasyon Sistemi), Researchers: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: November 2007, Duration:36 month(s)
  Robot Assisted Rehabilitation System (Robot Destekli Rehabilitasyon Sistemi), Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: November 2007, Duration:36 month(s)
  Development of Electroencephalography (EEG) Signal Analysis Techniques for Brain Computer Interface (BCI) Systems, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: November 2007, Duration:36 month(s)
  LSGM Elektrolitli KOYP İçin Yeni Elektrot Malzemeleri Üretimi, Elektriksel ve Kimyasal Karakterizasyonu, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: October 2007, Duration:24 month(s)
  Quantum Entanglement and Decoherence, Director: Gedik, Zafer , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  İnsansız Otonom Bir Hava Aracının Mekanik tasarımı, Prototip İmalatı ve Uçuş Kontrolü, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  Görsel-işitsel konuşma tanımada yeni yaklaşımlar, Co-director: Ünel, Mustafa , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  Insansız Otonom Bir Hava Aracının Mekanik Tasarımı, Prototip Imalatı ve Uçuş Kontrolü, Researchers: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  Growth of Epitaxial Single Crystalline Thin and Thick Yttrium Ferrite Garnet (YIG) Ceramic Films for High Frequency Filter Applications , Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  Crowd Simulation for Traffic Management, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: October 2007, Duration:12 month(s)
  Insansız Otonom Bir Hava Aracının Mekanik Tasarımı, Prototip İmalatı ve Uçuş Kontrolu (Mechanical Design, Prototyping and Flight Control of an Autonomou Unmanned Aerial Vehicle), Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: October 2007, Duration:36 month(s)
  DISCOVERY OF NEW PROTEINS AND INTRACELLULAR SIGNALLING PATHWAYS CONTROLLING AUTOPHAGY AND AUTOPHAGIC CELL DEATH, Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2007, Duration:36 month(s)
  HNE’NİN TETİKLEDİĞİ APOPTOZ MEKANİZMASINDA BCL-2 PROTEİNLERİNİN ROLÜ, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: September 2007, Duration:24 month(s)
  Karadeliklerin değişik dalga boylarında gözlemleri, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2007, Duration:36 month(s)
  Developing evacuation strategies after a disaster, Director: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: July 2007, Duration:12 month(s)
  Optimization of marine transportation network of Istanbul, Director: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: July 2007, Duration:12 month(s)
  Optimization of Marine Transportation Network of Istanbul , Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: July 2007, Duration:12 month(s)
  Developing Evacuation Strategies After a Disaster, Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: July 2007, Duration:12 month(s)
  Kavşaklardaki Trafik Akışının Akıllı Kameralarla Analizi , Director: Erçil, Aytül , Starting Date: July 2007, Duration:24 month(s)
  RF Transmitter – Based Transducer for Biosensor Applications - Tümleşik RF Verici-Tabanlı Biyosensör geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: July 2007, Duration:36 month(s)
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ulaşım Talep Tahmin Modelleri Geliştirilmesi, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: July 2007, Duration:24 month(s)
  Drive and Safety Methods for New Generation Elevator Systems, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: July 2007, Duration:24 month(s)
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ulaşım Talep Tahmin Modelleri Geliştirilmesi, Director: Noyan, Nilay , Starting Date: July 2007, Duration:24 month(s)
  Choromatin Structrure and Plasticity, Director: Erman, Batu , Starting Date: July 2007, Duration:12 month(s)
  Virtual and Augmented Reality in Simulation and Training, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: May 2007, Duration:36 month(s)
  NET-ADDED: New Technologies for Avoiding Digital Divide in E-Divided Areas, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: April 2007, Duration:24 month(s)
  Autophagy in Health and Disease, Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: April 2007, Duration:60 month(s)
  Sönümlenmeli Telsiz Duyarga Ağları Kanalları İçin Eniyi Dağıtık Sezimleme Stratejileri, Director: Keskinöz, Mehmet , Starting Date: April 2007, Duration:36 month(s)
  Control of Size, Morphology, and Optical Properties of Colloidal Nanoparticles (Koloide Nano Parçacıkların Büyüklük, Morfoloji ve Optik Özelliklerinin Kontrol Edilmesi), Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: April 2007, Duration:36 month(s)
  Kendi Kendine Örgütlenen Moleküler Sistemlerin Dinamiğinin Çok-ölçekli İncelenmesi, Director: Atılgan, Canan , Starting Date: March 2007, Duration:36 month(s)
  FP 6 STREP: New Technologies to Avoid Digital Division in e-Divided areas (Net-ADDeD), Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: March 2007, Duration:24 month(s)
  Yapay Kompozitlerin Topoloji Optimizasyon Yöntemleri ile Üstün Nitelikli Antenler için Tasarımı ve Üretimi, Director: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  3 Dimensional Optical Holography and Microphone Array System for Imaging and Analysis of Vibrating Surfaces, Director: Özcan, Meriç , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  Low Power H.264 Video Encoder Design for Portable Applications, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: February 2007, Duration:24 month(s)
  3 Dimensional Optical Holography and Microphone Array System for Imaging and Analysis of Vibrating Surfaces, Researchers: Yeşilyurt, Serhat , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  Havayolu Dayanıklı Ekip Eşleme: Modeller, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalar, Researchers: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  Modeling and Simulation of Broaching Process, Director: Budak, Erhan , Starting Date: February 2007, Duration:12 month(s)
  Development of Densification Technology for KNN-based Piezoceramics, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: February 2007, Duration:24 month(s)
  Development of Densification Technology for KNN-based Piezoceramics, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: February 2007, Duration:24 month(s)
  Havayolu Dayanıklı Ekip Eşleme: Modeller, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalar, Researchers: Bülbül, Kerem , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  Lantanitler ve Bor ile katkılandırılmış Uzun Fosferasanslı Oksit Fosforların Üretilmesi ve Karakterizasyonu (Processing and characterization of Lanthanides co-doped MAl2O4 (M:Sr,Ba,Ca) Phosphorescent Powders), Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: February 2007, Duration:18 month(s)
  Yer ve Zaman Boyutlu Verilerin Anonimleştirilmesi , Director: Saygın, Yücel , Starting Date: February 2007, Duration:36 month(s)
  Lightweight Composite Materials Characterization for Structure of a City-bus Prototype, Director: Papila, Melih , Starting Date: January 2007, Duration:11 month(s)
  SUPKAD Hot end process control and Separation Hardware Development Project, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2007, Duration:15 month(s)
  Electrolyte and electrode materials for Solid Oxide fuel cells, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: January 2007, Duration:18 month(s)
  Sinterlenmis Seramiklerdeki Gozeneklerin Mikrodalga Uygulamasi ile kapatilmasi, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: January 2007, Duration:36 month(s)
  Lantanitler ve Bor İle Katkılandırılmış Uzun Fosforesanslı Oksit Fosforların Üretilmesi Ve Karakterizasyonu, Researchers: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: January 2007, Duration:18 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2007, Duration:12 month(s)
  Kayipli Bilgisayar Aglari Uzerinden Kontrol, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: January 2007, Duration:24 month(s)
  Decision Support Models for Waste Management, Researchers: Bülbül, Kerem , Starting Date: January 2007, Duration:24 month(s)
  Kavşaklardaki trafik akışının akıllı kameralarla analizi, Co-director: Çetin, Müjdat , Starting Date: 2007, Duration:12 month(s)
  Kadın ve Kızların İnsan Haklarını Koruma ve Geliştirme, Advisor: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: 2007, Duration:24 month(s)
  The role of CD3 in T lymphocyte function, Director: Erman, Batu , Starting Date: 2007, Duration:60 month(s)
  Hermetik Kompresörler İçin İleri Yatak Malzemeleri Geliştirilmesi, Yağ Miktarı ve Mekanik Kayıpların Azaltılması, Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: December 2006, Duration:24 month(s)
  Astrophysics of Neutron Stars, Director: Alpar, M. Ali , Starting Date: December 2006, Duration:48 month(s)
  Astrophysics of Neutron Stars, Researchers: Göğüş, Ersin , Starting Date: December 2006, Duration:48 month(s)
  Location Planning of Emergency Response Centers and Ambulances, Researchers: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: December 2006, Duration:12 month(s)
  Decision Support System for Wate Collection, Researchers: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: December 2006, Duration:12 month(s)
  NanoKil projesi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: December 2006, Duration:15 month(s)
  TUBITAK Web Users Clustering for introducing Personalization in Commercial Web Sites , Director: Saygın, Yücel , Starting Date: December 2006, Duration:24 month(s)
  Nanokil Projesi - SA Holding, Researchers: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: December 2006, Duration:15 month(s)
  Design of algorithms for ensuring timely and secure data delivery in wireless networks, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: November 2006, Duration:24 month(s)
  Location Planning of Emergency Response Centers and Ambulances, Director: Çatay, Bülent , Starting Date: November 2006, Duration:12 month(s)
  Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı, Researchers: Erçil, Aytül , Starting Date: October 2006, Duration:48 month(s)
  Development of Artificial Heart Pump, Researchers: Budak, Erhan , Starting Date: October 2006, Duration:36 month(s)
  IRon-DB : Image-based Analysis, Indexing, and Retrieval of Brain Iron Deposition in Basal Ganglia, Researchers: Erçil, Aytül , Starting Date: October 2006, Duration:36 month(s)
  Micro Visual Servoing, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: October 2006, Duration:24 month(s)
  Novel Representation & Interaction Tecniques of Complex Data Sets, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: October 2006, Duration:24 month(s)
  Marie Curie Transfer of Knowledge Grant: MR-based analysis, Indexing, and Retrieval of brain irON Deposition in Basal ganglia (IRONDB) , Researchers: Çetin, Müjdat , Starting Date: October 2006, Duration:36 month(s)
  Integrated Visual Servoing and Force Approach to Micro/Nano Object Manipulation, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: October 2006, Duration:24 month(s)
  Iron DB: MR-Based Analysis, Indexing And Retrieval Of Brain IrON Deposition In Basal Ganglia, Researchers: Keskinöz, Mehmet , Starting Date: October 2006, Duration:48 month(s)
  Iron DB: MR-Based Analysis, Indexing And Retrieval Of Brain IrON Deposition In Basal Ganglia, Researchers: Çetin, Müjdat , Starting Date: October 2006, Duration:48 month(s)
  European Union 6th Framework Program Marie Curie Research Training Network: Chromatin Plasticity, Researchers: Erman, Batu , Starting Date: September 2006, Duration:48 month(s)
  International Collaboration on the Characterization and Processing of Oxide Powders and Compacts, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: September 2006, Duration:12 month(s)
  Optimal Design and Fabrication of Electromagnetic Metamaterials for Millimeter and Microwave Applications, Director: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: September 2006, Duration:24 month(s)
  Design and demonstration of the propulsion mechanism of an autonomous microswimmer for medical diagnosis and microsurgical applications, Researchers: Papila, Melih , Starting Date: September 2006, Duration:24 month(s)
  Design and demonstration of the traveling-wave actuator for viscous propulsion of, Director: Yeşilyurt, Serhat , Starting Date: September 2006, Duration:2 month(s)
  Yönetim Problemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Üç Boyutlu Analizi, Researchers: Balcısoy, Selim , Starting Date: September 2006, Duration:24 month(s)
  KARİYER: Kültürel miras uygulamaları için harici arttırılmış gerçeklilik sistemi geliştirilmesi, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: September 2006, Duration:60 month(s)
  Viskon kumaşa özel selülaz enzimlerinin işlevsel değişim yapılarak endüstriyel ölçekte üretimi-, Researchers: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: September 2006, Duration:36 month(s)
  International Collaboration on the Characterization and Processing of Oxide Powders and Compacts, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: September 2006, Duration:12 month(s)
  Marie Curie International Reintegration Grant: New Generation Information Processing Techniques for Imaging Sensors and Wireless Sensor Networks (NEWSENSE) , Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: September 2006, Duration:24 month(s)
  New Generation Information Processing Techniques for Imaging Sensors and Wireless Sensor Networks, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: September 2006, Duration:24 month(s)
  ToO Observations of SGRs with Chandra X-ray Observatory, Researchers: Göğüş, Ersin , Starting Date: August 2006, Duration:12 month(s)
  New Parameters in Embedded System Design: Security, Trust, and Privacy, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: August 2006, Duration:48 month(s)
  Gömülü Sistemlerde Tasarım Parametresi Olarak Güvenlik, Güvence ve Mahremiyet (NEW PARAMETERS IN EMBEDDED SYSTEM DESIGN: SECURITY, TRUST, AND PRIVACY), Director: Savaş, Erkay , Starting Date: August 2006, Duration:48 month(s)
  Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Etkin Uygulanması (Efficient Implementation of Public Key Cryptography Algorithms), Director: Savaş, Erkay , Starting Date: August 2006, Duration:12 month(s)
  TUBITAK CAREER PROJECT: Cooperative Diversity in Wireless Sensor Networks, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: August 2006, Duration:51 month(s)
  Characterization, improving and utilization of compost produced from organic fraction of municipal solid waste , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: July 2006, Duration:36 month(s)
  İki bacaklı insansı Robot Tasarım, Imalat ve Kontrolü , Researchers: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: July 2006, Duration:36 month(s)
  İki Bacaklı İnsansı Robot Tasarım, İmalat ve Kontrolü, Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: July 2006, Duration:36 month(s)
  TÜBİTAK 106E040: İki Bacaklı İnsansı Robot Tasarım İmalat ve Kontrolü, Director: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: July 2006, Duration:36 month(s)
  TUBITAK Privacy Protecting Biometric Authentication Systems , Researchers: Levi, Albert , Starting Date: June 2006, Duration:24 month(s)
  Realization of state-of-the-art IEEE802.11a, 15 (UWB) transceiver chipset and compatible RF MEMS components , Researchers: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: June 2006, Duration:36 month(s)
  Kişisel Veri Gizliliği Sağlayan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemleri, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: June 2006, Duration:24 month(s)
  Biped Robotics, Researchers: Şabanoviç, Asif , Starting Date: June 2006, Duration:36 month(s)
  New Generation Signal Processing Methods for Imaging Sensors and Sensor Networks, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: June 2006, Duration:60 month(s)
  TUBITAK Privacy Protecting Biometric Authentication Systems, Researchers: Savaş, Erkay , Starting Date: June 2006, Duration:24 month(s)
  İki Bacaklı İnsansı Robot Tasarım İmalat ve Kontrolü, Researchers: Şabanoviç, Asif , Starting Date: June 2006, Duration:36 month(s)
  Telsiz Mesh Ağlarında Enerji Verimli İletişim İçin Sinyal İşleme ve Kodlama, Director: Keskinöz, Mehmet , Starting Date: June 2006, Duration:60 month(s)
  Kızılötesi Opto-Elektronik Detektörler (Aselsan), Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2006, Duration:24 month(s)
  Determination of selenium status of soils and cereals in selected regions in Turkey and Response of wheat to selenium fertilizers , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: May 2006, Duration:36 month(s)
  İşlevsel Değişim Yapılmış Selülazların Endüstriyel Ölçekte Üretimi, Researchers: Atılgan, Canan , Starting Date: May 2006, Duration:24 month(s)
  Urla'da bulunan tarihi üzüm çeşidi adayı asmaların moleküler ve ampelografik yöntemlerle tanıları, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: May 2006, Duration:24 month(s)
  Trials on micro-essentials S-Zn fertilizers , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: April 2006, Duration:12 month(s)
  FeO-Iron Fertilizers for Fruit Orchards, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: April 2006, Duration:12 month(s)
  BASF II Nitrogen-Zinc Fertilizer Trials, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: April 2006, Duration:48 month(s)
  Sinterleme Metodu ile tek kristal yapisal ve elektro seramik malzeme uretimi, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: April 2006, Duration:36 month(s)
  ASELSAN - Kızılötesi Dedektör Okuma Devresi, Researchers: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: April 2006, Duration:24 month(s)
  Sinterleme Metodu ile tek kristal yapisal ve elektro seramik malzeme uretimi, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: April 2006, Duration:36 month(s)
  Radyo frekans tanıma (RFT) teknolojisi tabanlı imalat izleme ve analiz sistemi, Researchers: Budak, Erhan , Starting Date: March 2006, Duration:24 month(s)
  To develop State of the Art technologies in Resin Formulation for Beer Packaging, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: March 2006, Duration:12 month(s)
  Target of Opportunity Observations of Soft Gamma Repeaters, Director: Göğüş, Ersin , Starting Date: March 2006, Duration:18 month(s)
  Spin Monitoring of Soft Gamma Repeaters, Researchers: Göğüş, Ersin , Starting Date: March 2006, Duration:12 month(s)
  HİDRO-TÜRBİN GÜÇ KONTROL SİSTEMİ , Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: February 2006, Duration:11 month(s)
  SMALL HYDRO, Researchers: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: February 2006, Duration:11 month(s)
  Radyo Frekans Tanıma (RFT) Teknolojisi Tabanlı İmalat İzleme ve Analiz Sistemi, Researchers: Tekin, İbrahim , Starting Date: February 2006, Duration:24 month(s)
  Brushless DC motor Driver Project Proposal, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: February 2006, Duration:12 month(s)
  EU-subcontractor: Organic and ?low input?production methods , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  ABIGEM projects , Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  International Research Coordination of Driving Behavior Signal Processing based on Large Scale Real World Database, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2006, Duration:12 month(s)
  Metal parçaların (aluminyum, pirinç vb) PVC ile yapışmasını sağlayacak Malzemelerin Geliştirilmesi ne İlişkin Araştırma Projesi , Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  Detailed Timing Investigations of High Mass X-ray Binaries, Director: Göğüş, Ersin , Starting Date: January 2006, Duration:60 month(s)
  İmalat Sanayinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi , Researchers: Kılıç, Kemal , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  IEEE 802.11a/15 (UWB ) standardı için yüksek performanslı alıcı-verici sisteminin alt ünite ve uyumlu RF MEMS pasif elemanlarının gerçeklenmesi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: January 2006, Duration:36 month(s)
  802.11a/15 (UWB ) standardı için yüksek performanslı alıcı-verici sisteminin alt ünite ve uyumlu RF MEMS pasif elemanlarının gerçeklenmesi , Researchers: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: January 2006, Duration:36 month(s)
  Serisel Gen Anlatım Analizi (SAGE) yöntemini kullanarak yabani diploid buğdaylardaki kuraklık genlerinin karakterizasyonu , Director: Sayers, Zehra , Starting Date: January 2006, Duration:36 month(s)
  STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES OF METALLOTHIONEIN FROM Triticum durum WHEAT, Director: Sayers, Zehra , Starting Date: January 2006, Duration:36 month(s)
  Intelligent Machining II, Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2006, Duration:18 month(s)
  Structure determination of metallothionein proteins from wheat T. durum and T. Aestivum, Director: Sayers, Zehra , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  Innovation Models and Applications in the Turkish Manufacturing Industry, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2006, Duration:12 month(s)
  Optimal Design & Fabrication of Electromagnetic Metamaterials for Milimeter and Microwave Applications (4M), Director: Kızıltaş, Güllü , Starting Date: January 2006, Duration:24 month(s)
  DPT-YABANİ BUĞDAY GEN KAYNAKLARINI KULLANARAK TÜRKİYE’DE BUĞDAYLARIN DEMİR ve ÇİNKO İÇERİĞİNİN ARTTIRILMASI , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2006, Duration:60 month(s)
  Geographic Privacy-Aware Knowledge Discovery and Delivery, Researchers: Savaş, Erkay , Starting Date: December 2005, Duration:36 month(s)
  GeoPKDD, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: December 2005, Duration:36 month(s)
  Geographic Privacyaware Knowledge Discovery and Delivery (GeoPKDD), Researchers: Savaş, Erkay , Starting Date: December 2005, Duration:36 month(s)
  Kdubiq, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: November 2005, Duration:24 month(s)
  NANO-TEKNOLOJİK SÜPERKAPASİTÖRLER, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: November 2005, Duration:36 month(s)
  Sliding Mode Control, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: October 2005, Duration:36 month(s)
  Machine Tool Dynamics Modeling Using Advanced Structural Dynamics Methods, Researchers: Budak, Erhan , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Wireless Mesh Networking, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Use of compost as organic fertilizers, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: September 2005, Duration:17 month(s)
  Micro Air Vehicle Wing by Electrospun Nanofibers, Researchers: Onat, Ahmet , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Wireless Mesh Networking, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Screening for plant factors that modify the function of the mammalian immune system., Director: Erman, Batu , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  5 eksenli frezeleme süreç modellenmesi , Director: Budak, Erhan , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Damar içi Ultrasonik Görüntüleme Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirimi , Director: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: September 2005, Duration:12 month(s)
  Genetiği değiştirilmiş ürünlerin moleküler analizi ve tüketim zincirindeki izlenebilirliğine yönelik tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri için Yeni Polimerik Membran Tasarımı ve Üretimi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Gıda Sanayii Yan Ürünleri ve Atıklarından Biyobozunur Malzeme Üretimi, Researchers: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Micro Air Vehicle Wing by Electrospun Nanofibers, Director: Papila, Melih , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Özgün protein mikroçip tasarımı; Moleküler tanı amaçlı biyoteknoloji uygulaması, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Game Theoretical Analysis and Design of Distributed Control Algorithms in Wireless Hot Spots, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Data Mining Using the International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL) Observatory, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2005, Duration:24 month(s)
  Radyo Frekans Tanıma (RFT) Teknolojisi Tabanlı İmalat İzleme ve Analiz Sistemi, Director: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: August 2005, Duration:24 month(s)
  Protein microchip design; cardiovascular risk assessment platform, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: August 2005, Duration:36 month(s)
  CARIA - Computer Aided Reconstruction of Archeological Artifacts, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: August 2005, Duration:24 month(s)
  Solar Car competition, Researchers: Onat, Ahmet , Starting Date: August 2005, Duration:12 month(s)
  AirTies: Wireless Mesh Networks, Co-director: Erçetin, Özgür , Starting Date: August 2005, Duration:24 month(s)
  Radio Frequency Identification (RFID) Based Manufacturing Monitoring and Analysis System, Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: August 2005, Duration:24 month(s)
  Development and validation of models for the system design and optimization of Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC), Director: Yeşilyurt, Serhat , Starting Date: July 2005, Duration:36 month(s)
  FESTO SCADA PAKETİ VE HAREKET DENETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Director: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: July 2005, Duration:2 month(s)
  Biyolojik Olarak Desülfürize Edilmiş Fosil Yakıtların İncelenmesi (Sulphur Study of Biodesulphurized Fossil Fuels) , Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: July 2005, Duration:36 month(s)
  Small Hydro Plants, Researchers: Şabanoviç, Asif , Starting Date: June 2005, Duration:12 month(s)
  DRIVE-SAFE Signal Processing and Advanced Information Technologies for improving Driver/Driving Prudence and Accident Reduction, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: June 2005, Duration:24 month(s)
  OKAD - Development of an Automated Glass Fragments (cullets) separation machine, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: June 2005, Duration:18 month(s)
  ABIGEM Ürün Tasarımı/Simülasyon Merkezi, Researchers: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: June 2005, Duration:6 month(s)
  Organization of Turkish National Robot Competition, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: June 2005, Duration:8 month(s)
  Protein mikroçip tasarımı; Kardiyovasküler risk değerlendirme platformu., Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: June 2005, Duration:36 month(s)
  Mercimekte (Lens culinaris Medic.) nişasta sentezinde görev alan cDNA genlerin izolasyon ve karakterizasyonu, Researchers: Erman, Batu , Starting Date: June 2005, Duration:36 month(s)
  Signal, Image Processing and Pattern Recognition for Intelligent Automation Center (SPICE), Researchers: Çetin, Müjdat , Starting Date: May 2005, Duration:36 month(s)
  İki Boyutlu Elektron Sistemlerinde Yöneltilmiş Elektron Saçılımı ve Elektron Çoğalması, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: May 2005, Duration:24 month(s)
  Moduler Turbin Bremzesi, Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: May 2005, Duration:8 month(s)
  Microsystems Assembly Workstation, Researchers: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: May 2005, Duration:24 month(s)
  Özgün protein mikroçip tasarımı; Moleküler tanı amaçlı biyoteknoloji uygulaması, Researchers: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2005, Duration:24 month(s)
  SPICE-Signal, Image Processing and Pattern Recognition for Intelligent Automation CEnter, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: May 2005, Duration:36 month(s)
  Nanotechnological super capacitors, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: April 2005, Duration:36 month(s)
  CD3 delta molekülünün T-Hücresi Reseptörü (T Cell Receptör-TCR) sinyallerindeki rolü., Director: Erman, Batu , Starting Date: April 2005, Duration:36 month(s)
  CAREER: Secure and Scalable Key Distribution in Ad Hoc and Sensor Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2005, Duration:65 month(s)
  GYTE Mikrosistem İş İstasyonu, Researchers: Onat, Ahmet , Starting Date: February 2005, Duration:24 month(s)
  Automatic Fabric Labeling System, Researchers: Onat, Ahmet , Starting Date: February 2005, Duration:16 month(s)
  Protein microchip design; cardiovascular risk assessment platform., Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: January 2005, Duration:36 month(s)
  Mikromontaj İş İstasyonu, Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: January 2005, Duration:24 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2005, Duration:12 month(s)
  TUBITAK Design and Realization of Secure Sensor Network Node Prototype on a Programmable Logic Device (FPGA) - Duyarga Ağları için Güvenli Duyarga Düğümlerinin (Sensor Nodes) Programlanabilir Donanım (FPGA) Üzerinde Tasarlanması ve bir Prototipinin Geliştirilmesi , Researchers: Levi, Albert , Starting Date: January 2005, Duration:36 month(s)
  Microassembly Workstation, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: January 2005, Duration:24 month(s)
  Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri (PDMYP) için Yeni Polimerik Membran Tasarımı ve Üretimi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2005, Duration:24 month(s)
  Microsystems Platform, Researchers: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: January 2005, Duration:12 month(s)
  Microsystems Assembly Workstation, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: January 2005, Duration:36 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2005, Duration:12 month(s)
  Small Hydro Plants, Researchers: Şabanoviç, Asif , Starting Date: 2005, Duration:36 month(s)
  Nano-Teknolojik Süperkapasitörler (Nano-technological super capacitors), Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: 2005, Duration:24 month(s)
  Ulusal Elektro-Optik Toplantısı Organizasyonu, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: December 2004, Duration:3 month(s)
  Strategy Excellence for SMEs in Collaborative Clusters SMEexcel, Researchers: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: November 2004, Duration:30 month(s)
  SÜPERALAŞIM TÜRBİN KANADI GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİP İMALATI , Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: October 2004, Duration:40 month(s)
  Sliding Modes in Motion Controls, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: October 2004, Duration:36 month(s)
  Abbate Otomatik Kumas Metolama Sistemi, Researchers: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: September 2004, Duration:6 month(s)
  Toros Gübre Bitki Doku Kültürü Teknik Danışmanlık Projesi, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: August 2004, Duration:36 month(s)
  Design and Realization of Secure Sensor Network Node Prototype on a Programmable Logic Device (FPGA), Director: Savaş, Erkay , Starting Date: June 2004, Duration:36 month(s)
  Low Power H.264 Video Encoder Design, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: June 2004, Duration:24 month(s)
  Gantek: Broadband Service Manager (completed summer 2005), Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: May 2004, Duration:20 month(s)
  MINAEAST-NET, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2004, Duration:24 month(s)
  CARIA Computer Aided Reconstruction in Archeology, Researchers: Balcısoy, Selim , Starting Date: January 2004, Duration:24 month(s)
  GANTEK Broadand Service Manager, Director: Levi, Albert , Starting Date: January 2004, Duration:20 month(s)
  TARGET, Researchers: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: January 2004, Duration:48 month(s)
  Inteligent Machining, Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2004, Duration:18 month(s)
  TUBITAK Access Control Methods for Data Mining, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2004, Duration:24 month(s)
  Gantek: Broadband Service Manager, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: January 2004, Duration:20 month(s)
  EPOCH - European Research Network on Integrating Technologies for Intelligent Recording, Reconstruction and Communication of Cultural Heritage NOE, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2004, Duration:48 month(s)
  nanoparticle/polymer nanocomposites, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2004, Duration:60 month(s)
  Organization of Turkish National Robot Competition, Director: Onat, Ahmet , Starting Date: January 2004, Duration:12 month(s)
  GANTEK BROADBAND SERVICE MANAGER, Researchers: Erçetin, Özgür , Starting Date: January 2004, Duration:20 month(s)
  TARGET (Top Amplifier Research Groups in a European Team), Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: January 2004, Duration:48 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2004, Duration:12 month(s)
  Electrolyte and electrode materials for Solid Oxide fuel cells, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: November 2003, Duration:18 month(s)
  International Collaboration on the Characterization and Processing of Oxide Powders and Compacts, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: September 2003, Duration:36 month(s)
  Design and Realization of Secure Sensor Network Node Prototype on a Programmable Logic Device (FPGA) , Researchers: Erçetin, Özgür , Starting Date: September 2003, Duration:36 month(s)
  International Collaboration on the Characterization and Processing of Oxide Powders and Compacts, Co-director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: September 2003, Duration:36 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: March 2003, Duration:9 month(s)
  Cisco Systems I: Wireless LANs with Smart Antennas (completed January 2005), Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: February 2003, Duration:24 month(s)
  TUSIAD-Sabancı University Competitiveness Forum, Director: Ulusoy, Gündüz , Starting Date: January 2003, Duration:36 month(s)
  Üç Boyutlu Akustik Görüntüleme İçin Ön Alıcı Verici Elektronik Devresi Tasarımı, Director: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: January 2003, Duration:24 month(s)
  MIDAS, Researchers: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2003, Duration:16 month(s)
  Cisco Systems: Wireless LANs with Smart Antennas, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: January 2003, Duration:24 month(s)
  (FESTO-2) A Robust Object Recognition and Pose Estimation System for Robotic Applications, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2003, Duration:12 month(s)
  (CARIA)NSF 3D Form Models for the representation, manipulation and recovery of shape with applications to archeology and virtual sculpturing, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2003, Duration:12 month(s)
  electronic structure in transparent conductive oxide thin films, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2003, Duration:24 month(s)
  Principles and Models of Dynamic Systems Complexity across Disciplinary Boundaries, Researchers: Atılgan, Canan , Starting Date: January 2003, Duration:36 month(s)
  TARGET FP6 European Project, Researchers: Tekin, İbrahim , Starting Date: January 2003, Duration:48 month(s)
  Lectures on Codes, Director: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: January 2003, Duration:4 month(s)
  Lectures On Codes and Cryptography, Director: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: 2003, Duration:5 month(s)
  ISKI SCADA System, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: January 2002, Duration:12 month(s)
  CODMINE, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2002, Duration:24 month(s)
  EUREKA 2007: PACK 2000 Flexible Environment Friendly Packaging System Utilizing Advanced Vision Techonology and Recyclable, Homogeneous Materials, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2002, Duration:60 month(s)
  EUREKA M.O.D. Moulding on Demand - New Flexible eco efficient system for JIT Moulding production, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: January 2002, Duration:36 month(s)
  Termoplastik elastomer üretimi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2002, Duration:24 month(s)
  157 nm Fotoresist sentezi, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2002, Duration:24 month(s)
  ZnO Coatings and Nanostructure for optical applications, Director: Gülgün, Mehmet Ali , Starting Date: 2002, Duration:60 month(s)
  Micromachined Chemical Sensors and Integrated Circuits for Sensor Signal Readout , Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: July 2001, Duration:36 month(s)
  Processing for Submicron Imaging Supercritical CO2: Design and Synthesis of Photoresist for 157 nm Lithography, Researchers: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: July 2001, Duration:24 month(s)
  High Speed Machining of Aerospace Materials, Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2001, Duration:18 month(s)
  Takım Tezgah Dinamiği Modellenmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2001, Duration:24 month(s)
  Türkçe Doküman Bölütleme ve Tanıma Sistemi, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: January 2001, Duration:24 month(s)