Ana içeriğe atla
TR EN

Öğrenime Devam Ederken Sağlanan Burs Olanakları

2023-2024 AKADEMİK YILI

Her akademik yılın sonunda, belirlenen başarı seviyesini sağlamış öğrencilere çeşitli kapsamlarda burs olanakları sunulmaktadır. Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl Üniversite Yönetimi ve Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek; yeni kontenjan, kapsam, koşul ve sayılar saptanabilir.

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu:

Öğrenime devam ederken "üstün akademik başarı" veya "akademik başarı ve ihtiyaç" nedeniyle sağlanan "Sakıp Sabancı Teşvik Bursu"; yıllık öğrenim ücretinin %100'ü, %50'si ya da %25'i şeklinde verilir. Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti her yıl değerlendirerek, yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir.

Dilek Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı koşullarını sağlayan 5 öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü kapsayan burs, başvuru olmaksızın “akademik başarı” nedeni ile verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder.

Hacı Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 3.50 olan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan bir öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve dört kişilik odada yurt ücretinden muafiyet ile yıllık 750 TL'ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 7.000 TL nakit ödemeyi kapsar.

Türkan Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 2.50 olan, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan öğrencilere bir akademik yıl süresince verilir. Türkan Sabancı Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyeti ve 9 ay boyunca aylık 2.500 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 2.50 olan, burssuz ya da kısmi burs lu olup, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan 5 öğrenciye bir akademik yıl süresince verilir. Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu; ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücretine ek %25 öğrenim ücreti muafiyetini kapsamaktadır.

Tenzile Erdoğan Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans programı ikinci sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması en az 2.50 olan, tercihen İstanbul dışından gelen ve Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan öğrenciler arasından, ihtiyaç sahibi bir kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan Bursu” verilecektir (Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Tenzile Erdoğan Bursu yıllık öğrenim ücreti muafiyeti ile, 2 kişilik yurt ücretinden muafiyeti ve 9 ay süreyle ayda 7.000 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Ayşe (Gül) Aktaş Bursu:

Bu burs; annesinin adını Sabancı Üniversitesi'nde yaşatmak isteyen değerli bağışçımız tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı birinci sınıfı tamamlamış ve genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler arasından, Burs Komitesi'nce belirlenen ihtiyaç sahibi iki kız öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyetine kadar “Ayşe (Gül) Aktaş Bursu” verilecektir. (Genel not ortalamasının 2.50'nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir) Ayşe (Gül) Aktaş Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyet ve 4 kişilik yurt ücretinden muafiyeti kapsamaktadır.

Mehmet Zorlu Vakfı Bursu:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından, başarılı ve ihtiyaç sahibi beş öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; başarı durumunun devam etmesine bağlı olarak normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle aylık nakit burs verilmektedir.

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen, üçüncü veya dördüncü sınıf Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından; en fazla ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere DEVAK-Deloitte Eğitim Vakfı tarafından; normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle, her bir bursiyerin başarı durumuna göre aylık nakit burs verilmektedir.

Aylık İhtiyaç Bursu:

Her akademik yıl için ilan edilen sürelerde, aylık ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. Karşılıksız olan Aylık İhtiyaç Bursu, en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi gereksinimin devam etmesi durumunda, ögrencinin her akademik yıl için yeni başvuru yapması gerekir.