Facebook
DİNLE

Öğrenime Devam Ederken Sağlanan Burs Olanakları

2019-2020 AKADEMİK YILI

Her akademik yılın sonunda, belirlenen başarı seviyesini sağlamış öğrencilere çeşitli kapsamlarda burs olanakları sunulmaktadır. Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl Üniversite Yönetimi ve Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek; yeni kontenjan, kapsam, koşul ve sayılar saptanabilir.

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu:

Yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü,%50’sini ya da %25’ini kapsayan “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”, 2019-2020 akademik yılı için “akademik başarı” nedeniyle toplam 87 lisans öğrencisine verilecektir. Ayrıca ihtiyaç sahibi ve başarılı lisans öğrencilerine de sınırlı kontenjan dahilinde “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”ndan yararlanma olanağı sağlanacaktır. Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti her yıl değerlendirerek, yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir.

Dilek Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı koşullarını sağlayan 5 öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü kapsayan burs, başvuru olmaksızın “akademik başarı” nedeni ile verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder.

Hacı Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 3.50 olan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan bir öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve dört kişilik odada yurt ücretinden muafiyet ile yıllık 750 TL'ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 750 TL nakit ödemeyi kapsar.

Türkan Sabancı Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 2.50 olan, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan öğrencilere bir akademik yıl süresince verilir. Türkan Sabancı Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyeti ve 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Suzan Sabancı Dinçer Bursu:

Bu burs; Sayın Suzan Sabancı Dinçer tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 3.00 olan, tercihen Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan ve ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan dört öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.75 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve iki kişilik odada yurt ücretinden muafiyet ile 9 ay boyunca aylık 750 TL nakit ödemeyi kapsar.

Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 2.50 olan, burssuz ya da kısmi burslu olup, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan 5 öğrenciye ek %25 öğrenim ücreti muafiyeti bir akademik yıl süresince verilir. Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu; yıllık öğrenim ücretinin %25’inden muafiyeti kapsamaktadır.

Tenzile Erdoğan Bursu:

Sabancı Üniversitesi lisans programı 2. sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması en az 2.50 olan, tercihen İstanbul dışından gelen ve Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan öğrenciler arasından, ihtiyaç sahibi 1 kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan Bursu” verilecektir (Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Tenzile Erdoğan Bursu yıllık öğrenim ile, 2 kişilik yurt ücretinden muafiyet ve 9 ay süreyle ayda 700 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Ayşe (Gül) Aktaş Bursu:

Bu burs; annesinin adını Sabancı Üniversitesi'nde yaşatmak isteyen bir bağışçı tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı 1. sınıfı tamamlamış ve genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler arasından, Burs Komitesi'nce belirlenen ihtiyaç sahibi 2 kız öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyetine kadar “Ayşe (Gül) Aktaş Bursu” verilecektir. (GNO 2.50'nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Ayşe (Gül) Aktaş Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyet ve 4 kişilik yurt muafiyetini kapsamaktadır.

Mehmet Zorlu Vakfı Bursu:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından, başarılı ve ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; başarı durumunun devam etmesine bağlı olarak normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle aylık 450 TL burs verilmektedir.

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu:

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen, 3. veya 4. sınıf Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından; en fazla ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere DEVAK-Deloitte Eğitim Vakfı tarafından; normal öğrenim süresi boyunca 12 ay süreyle aylık 500 TL, burs verilecektir.

Aylık İhtiyaç Bursu:

Akademik yıl başında ilan edilen sürelerde, ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. Karşılıksız olan İhtiyaç Bursu en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi gereksinimin devam etmesi durumunda, ögrencinin her akademik yıl başında yeni başvuru yapması gerekir. Kısmi Zamanlı Çalışma Uygulaması sayesinde de, öğrencilerimiz kendilerine aylık kaynak yaratabilmektedirler.