Ana içeriğe atla
TR EN

Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş

YÖK kararına uygun olarak, Ek Madde 1 Kapsamında Merkezi puan ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçiş yapmak istediği diploma programının bağlı olduğu SÜ program grubunun girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

  • Kurumlar arası yatay geçişte burs olanağı bulunmamaktadır.
  • Yıllara göre Sabancı Üniversitesi taban puanlarınına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru ve Kayıt

Başvuru tarihi: 1 -15 Ağustos 2024 (Başvurular, 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.00 ' da sona erecektir.) 

Üniversiteye Kayıt:  12-13 Eylül 2024 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir. 

Sabancı Üniversitesi öğrencileri, ilgili Fakülteye bir dilekçe ile kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilir, diğer belgeleri temin etmeleri ve başvuru ücreti ödemeleri gerekmez.

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti

Başvuru formu için tıklayınız. Her bir başvuru için ayrı olmak üzere  2.500-TL TBA tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen emailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir.

2. Sınav Sonuç Belgesi

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından, KKTC'den yada ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgelerinin (yerleştirmede kullanılan puanı ile tüm puanlarının olduğu iki ayrı sonuç belgesi) online başvuru sistemine eklenmesi gerekir.

3. Transkript

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.(E-devletten temin edilen transkript kabul edilmektedir)

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri

Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik / müfredat / syllabus bilgilerini içeren belgeler. Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır.

5. İngilizce Dil Yeterliliği

Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge (Geçerli belgeler için tıklayınız) veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvurdan adaylar için-hazırlık sınıfında okuyan adaylar hariç). Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamaları halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir, ancak kabul edilirlerse tekrar hazırlık sınıfında okuyamazlar. Bu öğrenciler; yabancı dil muafiyeti için geçerli olan belgelerden birini sağlamaları veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı’nda başarılı olmaları durumunda kayıt olabilirler.

6. Öğrenci Belgesi

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge (transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir)(E-devletten temin edilen Öğrenci Belgesi kabul edilmektedir)

7. Disiplin Durum Belgesi

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan , öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.

8. Lise Diploması

Yurtiçindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının onaylı fotokopisini başvuru belgelerine eklemeleri faydalıdır. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümelerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

9. Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair resmi yazı

Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden bu durumu belirten "kayıt şekli"' ile ilgili resmi yazı. (Transkriptte veya öğrenci belgesinde belirtilmişse yazı istenmez)

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtir.

 
      
      
      
      

Konuyla ile ilgili bilgi ve sorularınız için:

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 İstanbul