Facebook
DİNLE

Lisansüstü Program Yükümlülükleri

Lisansüstü programlarda Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine ilişkin asgari genel yükümlülükler Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde açıklanmış ve aşağıdaki kapsamda özetlenmiştir. Bu genel yükümlülükler, Enstitüler tarafından her bir diploma alanına özel olarak tanımlanmış ders programları ve yükümlülükler çerçevesinde uygulanır.

Yüksek Lisans Yükümlülükleri

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans:

Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, kredisiz ders ve tez çalışmasından oluşur. Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir. Bu süre sonunda ders başarı koşullarını yerine getiren öğrencinin tez eksikliklerini tamamlamak için süreye gereksinimi olması durumunda, öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla 2 dönem ek süre verilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans:

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet kredili ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Programın tamamlanma süresi en fazla 6 dönemdir.

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans:

Tezsiz Ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10'ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet kredili ders ve kredisiz proje çalışmasından oluşur. Programın tamamlanma süresi en fazla 6 dönemdir.

Doktora Yükümlülükleri

Doktora programı;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 adet kredili ders ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programında kredili dersleri tamamlama süresi, isteğe bağlı yaz dönemi hariç;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 6 dönemdir.

Doktora programını tamamlama süresi;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönemdir.

Doktora yeterlik sınavında basarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalısmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini jüri önünde savunması için enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir.