Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024-1113120 ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU ETKİNLİK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 11/07/2024 - 11:00

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU ETKİNLİK HİZMETİ ALIMI

AÇIK İHALE İLANI SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Uluslararası Danışmanlık Kurulu Etkinlik Hizmeti Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2024-1113120

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 12

c.Elektronik e-posta adresi: elif.onuralp@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Uluslararası Danışmanlık Kurulu Etkinlik Hizmeti

                                                                        

Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 11.07.2024  Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 11.07.2024  Saat: 10:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•KVKK aydınlatma metni

•Outside catering şartnamesi

•Son 2 yıl içinde Vakıf Üniversitelerinde benzer bir etkinlik gerçekleştirmiş olmak ve bu etkinliğe dair fotoğraflı sunum dosya oluşturulması ve iletilmesi

•2024 yılı içinde yapılan etkinliklerden referans listesi

•İhale doküman bedeli banka dekontu

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir.. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2024-1113120 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile #2.500,00# TL ( İKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar