Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024-1070137 EL KURUTMA MAKİNASI TEMİNİ AÇIK İHALESİ
İlan Tarihi : 27/05/2024 - 14:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

EL KURUTMA MAKİNASI TEMİNİ

AÇIK İHALE İLANI

El Kurutma Makinası Temini Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2024-1070137

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

a.Telefon: 0 216 483 94 10

b.e-posta adresi: umit.celik@sabanciuniv.edu

 

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: El Kurutma Makinası Temini

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampüsü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

a.Tarih ve saati: 27.05.2024 Saat: 14:00

b.Son teklif verme tarihi: 27.05.2024 Saat: 13:00

 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Teklif edilen ürünlere ait teknik detaylar, çizimler ve katalogları ile istenen sertifikalar, belgeler

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Geçici Teminat Mektubu (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Yetkili satıcı ve üretici Belgesi 

•Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2024-1070137 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 1.500,00 TL (BinTürkLirası) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar