Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024 / 1040794-1 SSM DİJİTAL KREATİF HİZMETLER VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ AJANS HİZMETİ ALIMI İŞİ
İlan Tarihi : 12/03/2024 - 11:00

 

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SSM DİJİTAL KREATİF HİZMETLER VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ AJANS HİZMETİ ALIMI İŞİ

AÇIK İHALE İLANI

 

SSM Dijital Kreatif Hizmetler ve Sosyal Medya Yönetimi Ajans Hizmeti Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                        : 2024 / 1040794-1

1- Üniversitenin                                           

a.     

Adresi                                                : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul

b.    

Telefon                                              : 0 216 483 9412

c.     

e-posta adresi                                    : elif.onuralp@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın/hizmetin

a.     

Niteliği, türü ve miktarı                    : SSM Dijital Kreatif Hizmetler ve Sosyal Medya    

                                                            Yönetimi Aajans Hizmeti Alımı   

b.    

Teslim yeri                                        : SSM-Emirgan -İstanbul          

3- İhalenin

a.     

Yapılacağı yer                                  : Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.    

Tarih ve saati                                   : 12.03.2024 Saat: 11:00

c.     

Son teklif verme tarihi                     : 12.03.2024 Saat: 10:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

• İdari Şartname

• Teknik Şartname ve Ekleri

• Sözleşme Taslağı

• Birim Fiyat Teklif Cetveli, Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır

• Tebligat Taahhüt Formu

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Faaliyet Belgesi

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

• İmza Sirküleri

• SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

• Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

• Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

• İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam

yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

• Referans Listesi

 

5-İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: “2024 / 1040794-1 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile #1.000,00# TL ( BinTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

6-Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

Ek dosyalar