Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2023 - 1022274 GLOVE BOX (ELDİVENLİ KABİN) SİSTEMİ ALIMI
İlan Tarihi : 05/12/2023 - 11:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

GLOVE BOX (ELDİVENLİ KABİN) SİSTEMİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI

Glove Box (Eldivenli Kabin) Sistemi Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023 - 1022274

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0216 483 9491

c.Elektronik e-posta adresi: baris.davulcu@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: GLOVE BOX (ELDİVENLİ KABİN) SİSTEMİ ALIMI

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampüsü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

b.Tarih ve saati: 05.12.2023   11:00

c.Son teklif verme tarihi: 05.12.2023   10:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Teklif Edilen Bakıma İstinaden Teknik Detaylar

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2023/1022274 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL ( BeşYüzTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar