Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2023-1012114 TEKNIK VERILERIN DIJITALLESTIRILMESI DANISMANLIK HIZMET ALIMI
İlan Tarihi : 01/11/2023 - 11:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE İLANI 

TEKNIK VERILERIN DIJITALLESTIRILMESI DANISMANLIK HIZMET ALIMI

 

Teknik Verilerin Dijitalleştirilmesi Danışmanlığı Hizmet Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023 / 1012114

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 12

c.e-posta adresi: elif.onuralp@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın/hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: Teknik Verilerin Dijitalleştirilmesi Danışmanlığı Hizmet Alımı 

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü          

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.Tarih ve saati: 01.11.2023 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 01.11.2023 Saat: 10:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

•KVKK Aydınlatma Metni

•Hizmet Kapsamında Çalışacak Personellere Ait Detaylı Özgeçmişler.

•Bu kapsamda yapılan işlere ilişkin Referans ve Çalışma Belgeleri

•Gizlilik Sözleşmesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, gizlilik sözleşmesinin imzalanarak Üniversite Satınalma Birimine ulaştırılması ile birlikte ilgili birimden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2023/1012114 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 500 TL ( Beş Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar