Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : BATTERY ENERGY STORAGE ROADMAP FOR TÜRKİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI
İlan Tarihi : 06/07/2023 - 15:30

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BATTERY ENERGY STORAGE ROADMAP FOR TÜRKİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

 AÇIK İHALE İLANI

 

Battery Energy Storage Roadmap For Türkiye Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023/973425

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 26

c.Elektronik e-posta adresi: ozge.evren@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Battery Energy Storage Roadmap For Türkiye Danışmanlık Hizmeti

b.Teslim yeri: Bankalar cad. Minerva Han no:2 Karaköy/ İstanbul

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Karaköy İletişim Merkezi/Minerva Han 

b.Tarih ve saati:   06.07.2023  15:30

c.Son teklif verme tarihi: ilan tarihinden 05.07.2023 saat 16:30 kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimine (Orta Mah. Üniversite Cad. no:27 Tuzla İstanbul)’ne teslim  ya da  06.07.2023 günü saat 13:30’a Karaköy Minerva Han’da teslim edilecektir.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

•KVKK Açık Rıza Metni 

•Gizlilik Sözleşmesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2023/973425 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL ( BeşYüzTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar