Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : ATÖLYE ÇALIŞMALARI İÇİN MEKAN KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALESİ
İlan Tarihi : 27/04/2023 - 11:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ATÖLYE ÇALIŞMALARI İÇİN MEKAN KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALE İLANI

Atölye Çalışmaları İçin Mekan Kiralama İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2023 / 949373

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0216 483 9091

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Atölye Çalışmaları İçin Mekan Kiralama İşi

b.Teslim yeri: Kiralama İçin Seçilen Mekanda hizmet alınacaktır

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

b.Tarih ve saati: 27.04.2023  11:00

c.Son teklif verme tarihi: 27.04.2023  11:00

d.Yer Görme Tarihi:-

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli, Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Yetkili Acenta Belgesi veya İşletme Ruhsatı

•Teklif edilen mekana ait detay bilgileri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam    yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2023/949373 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar