Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : YURTLAR WİFİ HIZMETI ALIMI İŞİ
İlan Tarihi : 13/04/2023 - 11:00

 YURTLAR WİFİ  HIZMETI ALIMI İŞİ

 AÇIK İHALE İLANI SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Yurtlar Wifi Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023/944261

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 26

c.Elektronik e-posta adresi: ozge.evren@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Yurtlar Wifi Hizmeti Alımı

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 13.04.2023     11:00

c.Son teklif verme tarihi: 13.04.2023     10:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri (Gizlilik sözleşmesini imzalayan firmalara gönderilecektir)

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Gizlilik Sözleşmesi

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İSG Şartnamesi 

•Yer Görme Belgesi

•Yetkili Satıcı Belgesi

•İsteklinin Vergi Dairesi 2020,2021,2022 yıllarına ait kapsayan mali tabloları ve bilançoları

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2023/944261 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 2.000 TL ( İkiBinTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar