Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : EİÖ KONFERANSI TASARIM VE PRODÜKSİYON HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI
İlan Tarihi : 06/02/2023 - 11:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

EİÖ KONFERANSI TASARIM VE PRODÜKSİYON HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

EİÖ Konferansı Tasarım ve Prodüksiyon Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023-924012

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0216 483 9426

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: EİÖ Konferansı Tasarım ve Prodüksiyon Hizmeti Alımı

b.Teslim yeri: Karaköy İletişim Merkezi / İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

b.Tarih ve saati: 06.02.2023 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 06.02.2023 10:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli, Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam     yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•Referans Listesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2023/924012 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL (BeşYüzTürkLirası) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar