Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2022-892398 MDBF EGZOZ FANI MONTAJI VE HAVALANDIRMA KANAL İŞLERİ AÇIK İHALESİ
İlan Tarihi : 02/12/2022 - 13:00

MDBF EGZOZ FANI MONTAJI VE HAVALANDIRMA KANAL İŞLERİ

AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MDBF Egzoz Fanı Montajı ve Havalandırma Kanalı İşleri Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022 / 892398

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın/hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: MDBF Egzoz Fanı Montajı ve Havalandırma Kanalı İşleri

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü          

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.Tarih ve saati: 02.12.2022 Saat: 13:00

c.Son teklif verme tarihi: 02.12.2022 Saat: 12:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Teklif Edilen Ürünlere Ait Katalog ve Belgeler

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

•Yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) (İhaleye konu iş için yer görme 24.11.2022 Tarihi Saat: 13:30’da yapılacaktır. İstekli firmaların yer görmeye katılımı zorunludur.)

•İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi

•KVKK Aydınlatma Metni

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, gizlilik sözleşmesinin imzalanarak Üniversite Satınalma Birimine ulaştırılması ile birlikte ilgili birimden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2022/892398 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 300 TL ( Üç Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar