Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : KTMM BİNASI YENİ YERLEŞİMLER PROJELENDİRME VE DENETLEME HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 24/08/2022 - 11:00

KTMM BİNASI YENİ YERLEŞİMLER PROJELENDİRME VE DENETLEME HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

KTMM Binası Yeni Yerleşimler Projelendirme ve Denetleme Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022 / 866453

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: KTMM Binası Yeni Yerleşimler Projelendirme ve Denetleme Hizmeti     Alımı İşi

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi KTTM Binası, Teknopark, Pendik/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 24.08.2022  Saat: 11:00

      c.Son teklif verme tarihi: 24.08.2022  Saat: 10:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Gizlilik Sözleşmesi  (İhale dokümanı satın alan ve yer görme toplantısına katılan İsteklilere, imzalı gizlilik sözleşmesi idareye teslim edildikten sonra ihale dokümanı teslim edilecektir.)

•KVKK Tedarikçi Firma Çalışanları Açık Rıza Metni

Yer Görme Belgesi (imzalı ve kaşeli) (İhale konusu alım için yer görme toplantısı 18 Ağustos 2022  Saat 14:00 – PERŞEMBE günü  KTMM Binası Teknopark, Pendik, İstanbul adresimizde tüm İstekliler’in               katılımıyla yapılacaktır ve Yer görme belgeleri yetkili kişilerden alınacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul edilmeyecektir.)

•Oda Kayıt Belgesi

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•İSG Şartnamesi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2022 / 866453 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500 TL ( BeşYüzTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar