Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2022-860192 PERSONEL SERVİS VE SHUTTLE HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALESİ
İlan Tarihi : 02/08/2022 - 11:00

PERSONEL SERVİS VE SHUTTLE HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Personel Servis ve Shuttle Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022 / 860192

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Personel Servis ve Shuttle Hizmeti Alımı İşi

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.Tarih ve saati: 02.08.2022 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 02.08.2022 Saat: 10:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Gizlilik Sözleşmesi

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç Zarfta Yer Almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İsteklinin vergi dairesi onaylı 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan mali tabloları ve bilançoları

•İSG evrakları (İstenilmesi durumunda)

•Yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) 

•KVKK Açık Rıza Bildirimi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, gizlilik sözleşmesinin imzalanarak Üniversite Satınalma Birimine ulaştırılması ile birlikte ilgili birimden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2022/860192 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 500 TL ( Beş Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar