Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : HESAPLAMA BİRİMİ (COMPUTE NODE) DONANIM VE DESTEK SERVİSİ ALIMI
İlan Tarihi : 08/12/2021 - 11:00

HESAPLAMA BİRİMİ (COMPUTE NODE) DONANIM VE DESTEK SERVİSİ ALIMI

AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Hesaplama Birimi (Compute Node) Donanım ve Destek Servisi Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021/783894

1- Üniversitenin

a.Adresi        : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

                                                  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 99 07

c.e-posta adresi: ebru.icin@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Donanım ve Destek Servisi Alımı

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP Binası Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 08.12.2021 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 08.12.2021 10:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname:

•Teknik Şartname ve ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•Birim fiyat cetveli

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/783894” İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına ile 250 TL ( İkiyüzelli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar