Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2021 / 781339 IICEC MEDYA İLETİŞİM HİZMETİ
İlan Tarihi : 09/12/2021 - 13:30

 

2021 / 781339 IICEC MEDYA İLETİŞİM HİZMETİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

IICEC Medya İletişim Hizmeti Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası                         : 2021 / 781339

1- Üniversitenin                                 

a.      

Adresi                                                 : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul

b.     

Telefon                                                : 0 216 483  94 12

c.      

Elektronik e-posta adresi                    : sanem.genc@sabanciuniv.edu     

2- İhale konusu hizmetin

a.      

Niteliği, türü ve miktarı                      : IICEC Medya İletişim Hizmeti                                              

b.     

Teslim yeri                                          : Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi - Beyoğlu/ İstanbul

 

3- İhalenin

a.      

Yapılacağı yer                        : Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi

b.     

Tarih ve saati                                      : 09/12/2021 Saat: 13:30

c.      

Son teklif verme tarihi                        : 08/12/2021 Saat: 15:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

·        

İdari Şartname

·        

Teknik Şartname ve Ekleri

·        

Sözleşme Taslağı

·        

Birim Fiyat Teklif Cetveli, Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır

·        

Tebligat Taahhüt Formu

·        

Vergi Levhası Fotokopisi

·        

Faaliyet Belgesi

·        

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

·        

İmza Sirküleri

·        

SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

·        

Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

·        

Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

·        

Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/781339 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelliTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar