Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2021/782530 LEASING İLE 2 ADET MERCEDES E 300 ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 29/11/2021 - 08:30

LEASING İLE 2 ADET MERCEDES E 300 ALIMI AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Leasing İle 2 Adet Mercedes E 300 Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021/782530

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 99 10

c.e-posta adresi: tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Leasing ile 2 Adet Mercedes E 300 Alımı

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP Binası Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 29.11.2021 08:30

c.Son teklif verme tarihi: 29.11.2021 08:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname  

•Sözleşme Taslağı ( İstekli tarafından sunulacaktır )

•Birim fiyat cetveli ( İstekli tarafından ödeme planı sunulacaktır )

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/782530” İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına ile 50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar