Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2021 KİRA 03 KOZMETİK ALANI KİRAYA VERME İHALESİ
İlan Tarihi : 15/10/2021 - 10:00

KAPALI ZARF USULÜ KOZMETİK ALANI KİRAYA VERME İHALESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

01.12.2021-31.08.2026   Kozmetik Alanı Kiralama İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası                        : 2021 Kira 03

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon                                        : 0 216 483 94 24

c.Elektronik e-posta adresi: mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu 

a.Kira Yeri ve Tarihi                         : 35 m2 Kozmetik Alanı

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer                              : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati                               : 15.10.2021 Saat: 10:00

c.Son teklif verme tarihi                  : 15.10.2021 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Faaliyet Şartnamesi

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Geçici Teminat Mektubu / İç zarf olarak yer almalıdır

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Yer Görme Belgesi ( 12/10/2021 tarihinde saat 14:00 )

•Firma ulusal çapta en az 4 (dört) mağaza (öz mal yada imtiyazlı mal) zincirine sahip olduğunu gösterir belge

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden  tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021 Kira 03 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar