Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : YATAY YAŞAM HATTI YAPIM İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 05/08/2021 - 11:00

YATAY YAŞAM HATTI YAPIM İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Yatay Yaşam Hattı Yapım İşleri Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 741935

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Yatay Yaşam Hattı Yapım İşleri

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP G021 Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 27.07.2021 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 27.07.2021 Saat: 10:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri, 

•Teknik çizimler, teknik detay ve katalog bilgileri ile kullanılan malzemelerin marka-model listesi

•Teknik Şartnamede talep edilen Kalite ve Standardizasyon belgeleri 

•Teknik Şartnamede talep edilen yüklenici personeli eğitim belgeleri

•Ürün Mali Sorumluluk Sigorta belgeleri

•Sözleşme Taslağı 

•Geçici Teminat Mektubu 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İSG evrakları  (imzalı ve kaşeli) 

•Malzeme ve yer görme belgesi (ZORUNLUDUR) (İhale konusu yer 13.07.2020 14:00 – SALI günü TUZLA kampüsümüzde İstekliler tarafından

gezilerek incelenebilecek ve yer görme belgeleri yetkili kişilerden alınacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul

EDİLMEYECEKTİR.)

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/741935 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 

nolu hesabına 200 TL (İkiYüzTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar