Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : YÜKSEK ENERJİLİ EKSENEL BİLYALI DEĞİRMEN ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 06/07/2021 - 15:00

YÜKSEK ENERJİLİ EKSENEL BİLYALI DEĞİRMEN ALIMI AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Enerjili Eksenel Bilyalı Değirmen Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2021 / 740793

1- Üniversitenin

a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul

b. Telefon : 0 216 483 99 10

c. e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a. Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek Enerjili Eksenel Bilyalı Değirmen Alımı

b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin

a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b. Tarih ve saati : 06.07.2021 Saat:15:00

c. Son teklif verme tarihi : 06.07.2021 Saat:15:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

• İdari Şartname

• Teknik Şartname ve ekleri,

• Sözleşme Taslağı

• Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır

• Tebligat Taahhüt formu

• Vergi levhası fotokopisi

• Faaliyet Belgesi

• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

• İmza Sirküleri

• İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

• SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

• Vergi borcu olmadığını gösterir belge

• Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

• Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, ,

verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/740793

İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına ile

50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırılmalı ve yatırılıdığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı

elden ödeme alınmamaktadır.

Ek dosyalar